Servicii
Rezultatele căutării funcțiilor publice vacante

Rezultate: 488 Funcții publice vacante

Numărul anunţuri pe pagină:
Titlu (arata rezumat) Autoritate publică Locație Postat Down Data limită
Direcţia statistica pieței muncii
Secția statistica salarizării
Biroul Naţional de Statistică Chişinău, CHIŞINĂU 21.08.2017 08.09.2017
Direcţia statistica pieței muncii
Secția statistica ocupării
Biroul Naţional de Statistică Chişinău, CHIŞINĂU 21.08.2017 08.09.2017
Direcţia statistica serviciilor sociale și condițiilor de trai
Secția statistica nivelului de trai
Biroul Naţional de Statistică Chişinău, CHIŞINĂU 21.08.2017 08.09.2017
Direcţia statistica comerțului exterior și serviciilor  de piață
Secția statistica transporturilor, comunicațiilor și turismului
Biroul Naţional de Statistică Chişinău, CHIŞINĂU 21.08.2017 08.09.2017
Direcţia statistica agriculturii și mediului
Secția recensăminte în agricultură
Biroul Naţional de Statistică Chişinău, CHIŞINĂU 21.08.2017 08.09.2017
Specialist principal în cadrul Serviciului e-Transformare. Agenţia Turismului Chişinău, CHIŞINĂU 21.08.2017 11.09.2017
Consultant  (fpe) al Direcției politici, dezvoltare turistică și marketing Agenţia Turismului Chişinău, CHIŞINĂU 21.08.2017 11.09.2017
Auditor intern al Serviciului audit intern Agenţia Turismului Chişinău, CHIŞINĂU 21.08.2017 11.09.2017
Consultant al Serviciului economie și finanțe Agenţia Turismului Chişinău, CHIŞINĂU 21.08.2017 11.09.2017
Șef Serviciu economie și finanțe Agenţia Turismului Chişinău, CHIŞINĂU 21.08.2017 11.09.2017