Servicii
Rezultatele căutării funcțiilor publice vacante

Rezultate: 381 Funcții publice vacante

Numărul anunţuri pe pagină:
Titlu (arata rezumat) Autoritate publică Locație Postat Down Data limită
Serviciul audit intern şi managementul calităţii
- auditor intern -
Biroul Naţional de Statistică Chişinău, CHIŞINĂU 27.06.2017 16.07.2017
Direcţia financiar-economică şi evidenţă contabilă
Secţia planificare și finanțe
-  specialist superior (perioadă determinată) -

 
Biroul Naţional de Statistică Chişinău, CHIŞINĂU 27.06.2017 16.07.2017
Direcţia financiar-economică şi evidenţă contabilă 
Secţia planificare și finanțe
Șef secție  (perioadă determinată) -
 
Biroul Naţional de Statistică Chişinău, CHIŞINĂU 27.06.2017 16.07.2017
Direcţia statistica demografică şi recensămîntul populaţiei
 Secţia statistica demografică
 Şef secţie în cadrul direcţiei - perioada determinată
 
Biroul Naţional de Statistică Chişinău, CHIŞINĂU 27.06.2017 16.07.2017
Direcţia sinteză şi diseminare a informaţiei statistice
- Consultant (perioadă determinată) -
Biroul Naţional de Statistică Chişinău, CHIŞINĂU 27.06.2017 16.07.2017
Direcţia financiar-economică şi evidenţă contabilă
Secţia evidenţă contabilă
Consultant principal  (perioadă determinată) 
Biroul Naţional de Statistică Chişinău, CHIŞINĂU 27.06.2017 16.07.2017
Secţia Metode Statistice
Serviciul eşantionare şi inferenţă statistică
 
 
Biroul Naţional de Statistică Chişinău, CHIŞINĂU 27.06.2017 16.07.2017
Direcţia statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
Secţia statistica comerțului exterior
Biroul Naţional de Statistică Chişinău, CHIŞINĂU 27.06.2017 16.07.2017
Direcţia financiar-economică şi evidenţă contabilă
Secţia evidenţă contabilă
 -Specialist -
Biroul Naţional de Statistică Chişinău, CHIŞINĂU 27.06.2017 16.07.2017
Direcţia conturi naţionale şi sinteze macroeconomice
Secţia conturi consolidate
 - Specialist principal -
Biroul Naţional de Statistică Chişinău, CHIŞINĂU 27.06.2017 16.07.2017