Servicii
Rezultatele căutării funcțiilor publice vacante

Rezultate: 819 Funcții publice vacante

Numărul anunţuri pe pagină:
Titlu (arata rezumat) Autoritate publică Locație Postat Down Data limită
  • Inspector superior al Secţiei dezvoltare strategică şi implementare proiecte a Direcţiei management organizaţional a Serviciului Fiscal de Stat
(1 funcţie vacantă).
 
 
Serviciul Fiscal de Stat Chisinau, CHIŞINĂU 03.05.2017 22.05.2017
  • Inspector principal din cadrul Secţiei informații şi raportare a Direcţiei evidenţă şi informaţii fiscale a Serviciului Fiscal de stat;
(1 funcţie vacantă).
 
 
Serviciul Fiscal de Stat Chisinau, CHIŞINĂU 03.05.2017 22.05.2017
  • Inspector al Direcţiei organizare activităţi de control din cadrul Serviciului Fiscal de Stat;
(1 funcţie  vacantă).
 
 
Serviciul Fiscal de Stat Chisinau, CHIŞINĂU 03.05.2017 22.05.2017
  • Inspector superior al Direcţiei organizare activităţi de control din cadrul Serviciului Fiscal de Stat;
(1 funcţie  vacantă).
 
Serviciul Fiscal de Stat Chisinau, CHIŞINĂU 03.05.2017 22.05.2017
  • Inspector superior al Secţiei nr. 1 a Direcţiei gestionare arierate a Direcţiei generale administrare fiscală Sud (cu sediul la Comrat)
(1 funcţie temporar vacantă).
 
 
Serviciul Fiscal de Stat Chisinau, CHIŞINĂU 03.05.2017 22.05.2017
  • Inspector superior al Secției deservire persoane fizice  a Direcţiei deservire fiscală Bălţi din cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Nord (cu sediul la Bălţi)
( 1 funcţie vacantă ).
 
Serviciul Fiscal de Stat Chisinau, CHIŞINĂU 03.05.2017 22.05.2017
  • Inspector superior al Secției deservire persoane juridice  a Direcţiei deservire fiscală Bălţi din cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Nord (cu sediul la Bălţi)
( 1 funcţie vacantă ).
 
Serviciul Fiscal de Stat Chisinau, CHIŞINĂU 03.05.2017 22.05.2017
  • Inspector superior Secției deservire persoane juridice a Direcției deservire fiscală   Ialoveni în cadrul Direcției generale administrare
                                            fiscală Centru (cu sediul la Ialoveni)
(2 funcţii vacante).
 
 
Serviciul Fiscal de Stat Chisinau, CHIŞINĂU 03.05.2017 22.05.2017
  • Inspector al Secţiei nr. 1 a Direcției gestionare arierate în cadrul Direcției generală administrare fiscală Centru ( cu sediul la Ialoveni)                                                                                                     (2 funcţii temporar vacante).
Serviciul Fiscal de Stat Chisinau, CHIŞINĂU 03.05.2017 22.05.2017
Inspector, Secţia sănătatea plantelor şi control semincer din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Criuleni Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor CHIŞINĂU, CRIULENI 02.05.2017 11.04.2018