Servicii
Rezultatele căutării funcțiilor publice vacante

Rezultate: 38 Funcții publice vacante

Numărul anunţuri pe pagină:
Titlu (arata rezumat) Autoritate publică Locație Postat Down Data limită
Specialist principal, serviciul resurse umane la Judecătoria Hînceşti, sediul central. Judecătoria Hînceşti or. Hînceşti, HÎNCEȘTI 30.05.2017 15.06.2017
Specialist superior, serviciul penal şi contravenţional, secţia evidenţă şi documentare procesuală la Judecătoria Hînceşti, sediul Ialoveni. Judecătoria Hînceşti or. Hînceşti, HÎNCEȘTI 30.05.2017 15.06.2017
Specialist principal, serviciul penal şi contravenţional, secţia evidenţă şi documentare procesuală la Judecătoria Hînceşti, sediul central. Judecătoria Hînceşti or. Hînceşti, HÎNCEȘTI 30.05.2017 15.06.2017
Specialist superior, Serviciul    generalizare, sistematizare, monitorizare  a practicii judiciare si relatii cu publicul la Judecătoria Hînceşti, sediul central. Judecătoria Hînceşti or. Hînceşti, HÎNCEȘTI 30.05.2017 15.06.2017
Specialist principal, Serviciul    generalizare, sistematizare, monitorizare  a practicii judiciare si relatii cu publicul la Judecătoria Hînceşti, sediul central. Judecătoria Hînceşti or. Hînceşti, HÎNCEȘTI 30.05.2017 15.06.2017
Şef serviciu, Serviciul    generalizare, sistematizare, monitorizare  a practicii judiciare si relatii cu publicul la Judecătoria Hînceşti, sediul central. Judecătoria Hînceşti or. Hînceşti, HÎNCEȘTI 30.05.2017 15.06.2017
Asistent judiciar la Judecătoria Hînceşti, sediul Ialoveni. Judecătoria Hînceşti or. Hînceşti, HÎNCEȘTI 30.05.2017 15.06.2017
Grefier – 1 funcţie pe perioadă nedeterminată;  1 funcţie pe perioadă determinată la Judecătoria Hînceşti, sediul central.
Grefier – 1 funcţie pe perioadă nedeterminată;  2 funcţii pe perioadă determinată la Judecătoria Hînceşti, sediul Ialoveni.
 
Judecătoria Hînceşti or. Hînceşti, HÎNCEȘTI 30.05.2017 15.06.2017
Specialist principal, serviciul civil, comercial şi de contencios administrativ, secţia evidenţă şi documentare procesuală la Judecătoria Hînceşti, sediul Ialoveni. Judecătoria Hînceşti or. Hînceşti, HÎNCEȘTI 28.04.2017 10.05.2017
Grefier - 2 funcţii  (pe perioadă nedeterminată) la Judecătoria Hînceşti, sediul Ialoveni;
Grefier - 1 funcţie (pe perioadă determinată) la Judecătoria Hînceşti, sediul Ialoveni;
Judecătoria Hînceşti or. Hînceşti, HÎNCEȘTI 28.04.2017 10.05.2017