Servicii
Rezultatele căutării funcțiilor publice vacante

Rezultate: 220 Funcții publice vacante

Numărul anunţuri pe pagină:
Titlu (arata rezumat) Autoritate publică Locație Postat Down Data limită
Inspector principal, Direcția supravegherea de stat a măsurilor contra incendiilor și protecției civile Agenția pentru Supraveghere Tehnică Chișinău, CHIŞINĂU 05.04.2018 25.06.2018
Șef direcție, Direcția supravegherea de stat a măsurilor contra incendiilor și protecției civile Agenția pentru Supraveghere Tehnică Chișinău, CHIŞINĂU 05.04.2018 25.04.2018
Inspector principal, Direcția supravegherea de stat a măsurilor contra incendiilor și protecției civile Agenția pentru Supraveghere Tehnică Chișinău, CHIŞINĂU 05.04.2018 25.04.2018
Inspector principal, Direcția volumelor și costurilor lucrărilor în construcții Agenția pentru Supraveghere Tehnică Chișinău, CHIŞINĂU 05.04.2018 25.06.2018
Inspector principal, Direcția supravegherea calității în construcții și drumuri Agenția pentru Supraveghere Tehnică Chișinău, CHIŞINĂU 05.04.2018 25.06.2018
Inspector principal, Direcția supraveghere gazoducte magistrale Agenția pentru Supraveghere Tehnică Chișinău, CHIŞINĂU 05.04.2018 25.04.2018
Specialist în preceperea fiscală Primăria satului Maximovca s. Maximovca, ANENII NOI 05.04.2018 24.04.2018
Inspector superior, Direcţia chimico - tehnologică Agenția pentru Supraveghere Tehnică Chișinău, CHIŞINĂU 05.04.2018 25.04.2018
Inspector principal,
Directia instalații sub presiune, mecanisme de ridicat si cazane
Agenția pentru Supraveghere Tehnică Chișinău, CHIŞINĂU 05.04.2018 25.04.2018
Inspector principal
Directia instalații sub presiune, mecanisme de ridicat si cazane
Agenția pentru Supraveghere Tehnică Chișinău, CHIŞINĂU 05.04.2018 25.04.2018