Servicii
Rezultatele căutării funcțiilor publice vacante

Rezultate: 149 Funcții publice vacante

Numărul anunţuri pe pagină:
Titlu (arata rezumat) Autoritate publică Locație Postat Down Data limită
inspector superior - Serviciul supraveghere şi conformitate
(
funcţie publică cu statut special de execuţie)
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor or. Chișinău, CHIŞINĂU 17.08.2018 05.09.2018
Șef Serviciu audit intern Agenția Proprietății Publice Chisinau, CHIŞINĂU 15.08.2018 03.09.2018
 
PRELUNGIREA TERMENULUU  de depunere a dosarelor de concurs  pentru funcția de :

Inspector al Direcţiei control fiscal operativ din cadrul

Direcţiei generale administrare fiscală Sud – 1 funcție temporar vacantă
(cu sediul în or. Comrat)
 
Serviciul Fiscal de Stat Chisinau, CHIŞINĂU 13.08.2018 03.09.2018
Specialist principal al Direcției evidență decontări cu personalul
 în cadrul Direcției generale economie și finanțe - 1 funcție temporar vacantă
Serviciul Fiscal de Stat Chisinau, CHIŞINĂU 13.08.2018 03.09.2018
Șef secție al Secției prognoză si analiză macrofinanciară din cadrul Direcției politici bugetare si sinteză bugetară  Ministerul Finanţelor Chişinău, CHIŞINĂU 08.08.2018 07.09.2018
Specialist principal al Trezoreriei Regionale Chișinău - bugetul de stat: cu sediul  în incinta Ministerului  Finanțelor, mun.Chișinău, str.C.Tănase,7.
 

 
Ministerul Finanţelor Chişinău, CHIŞINĂU 08.08.2018 07.09.2018
  1. Denumirea funcţiei publice vacante:  Secția bugetele locale din cadrul Direcției politici bugetare si sinteză bugetară consultant principal –1 funcție temporar vacantă.
Ministerul Finanţelor Chişinău, CHIŞINĂU 08.08.2018 07.09.2018
Direcţia financiar-economică şi evidenţă contabilă
Secţia planificare și finanțe
-  specialist superior (perioadă determinată) -

 
Biroul Naţional de Statistică Chişinău, CHIŞINĂU 07.08.2018 25.08.2018
Direcţia financiar-economică şi evidenţă contabilă
Secţia planificare și finanțe
-Șef secție  (perioadă determinată)-
Biroul Naţional de Statistică Chişinău, CHIŞINĂU 07.08.2018 25.08.2018
Serviciul audit intern şi managementul calităţii
- auditor intern -
Biroul Naţional de Statistică Chişinău, CHIŞINĂU 07.08.2018 25.08.2018