Servicii
Rezultatele căutării funcțiilor publice vacante

Rezultate: 131 Funcții publice vacante

Numărul anunţuri pe pagină:
Titlu (arata rezumat) Autoritate publică Locație Postat Down Data limită
Inspector al Direcției gestionare bunuri confiscate
 în cadrul Direcției generale administrare fiscală mun. Chișinău  
1 funcţie temporar vacantă
Serviciul Fiscal de Stat Chisinau, CHIŞINĂU 12.09.2018 01.10.2018
Inspector al Direcţiei control fiscal postoperaţional în cadrul
Direcţiei generale administrare fiscală Centru (1 funcţie vacantă, cu sediul în or. Chișinău)
Serviciul Fiscal de Stat Chisinau, CHIŞINĂU 12.09.2018 01.10.2018
Şef, Serviciul contabilitate/Contabil-şef, Pretura sectorului Ciocana Pretura sectorului Ciocana Chișinău, CHIŞINĂU 11.09.2018 01.10.2018
Direcția financiară
Șef direcție, contabil-șef (pe perioadă determinată) - 1 unitate
Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 11.09.2018 28.09.2018
Specialist principal al Direcției evidență decontări cu personalul
 în cadrul Direcției generale economie și finanțe - 1 funcție temporar vacantă
Serviciul Fiscal de Stat Chisinau, CHIŞINĂU 11.09.2018 01.10.2018
specialist principal în cadrul Serviciului evidență contabilă Inspectoratul de Stat al Muncii Chisinau, CHIŞINĂU 10.09.2018 01.10.2018
Inspector al Direcţiei control fiscal post operaţional din cadrul
Direcţiei generale administrare fiscală mun. Chişinău – 1  funcție vacantă;
 
Serviciul Fiscal de Stat Chisinau, CHIŞINĂU 08.09.2018 26.09.2018

Prelungirea  termenului de depunere a dosarelor de concurs pentru ocuparea funcției de :
Inspector al
Secției management operațional în cadrul Direcţiei management
 organizațional a Serviciului Fiscal de Stat (1 funcţie temporar vacantă)
Serviciul Fiscal de Stat Chisinau, CHIŞINĂU 06.09.2018 22.09.2018
Serviciul audit intern
Auditor intern -1 unitate
Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 05.09.2018 25.09.2018
Direcţia financiară
Specialist principal (pe perioadă determinată) - 1 unitate
Specialist principal - 1 unitate
Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 05.09.2018 25.09.2018