Servicii
Rezultatele căutării funcțiilor publice vacante

Rezultate: 132 Funcții publice vacante

Numărul anunţuri pe pagină:
Titlu (arata rezumat) Autoritate publică Locație Postat Down Data limită
Direcţia financiară
Specialist principal (pe perioadă determinată) - 1 unitate
Specialist principal - 1 unitate
Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 05.09.2018 25.09.2018
specialist-secția elaborării și administrării bugetului Consiliul raional Dondușeni or. Dondușeni, DONDUȘENI 03.09.2018 05.10.2018

Auditor , Serviciu audit intern

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale Chișinău, CHIŞINĂU 21.08.2018 10.09.2018
Direcţia financiară
Specialist principal (pe perioadă determinată) - 1 unitate
Specialist principal - 1 unitate
Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 21.08.2018 03.09.2018
Serviciul audit intern
Auditor intern -1 unitate
Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 21.08.2018 28.08.2018
Șef secție al Secției prognoză si analiză macrofinanciară din cadrul Direcției politici bugetare si sinteză bugetară  Ministerul Finanţelor Chişinău, CHIŞINĂU 08.08.2018 07.09.2018
Specialist principal al Trezoreriei Regionale Chișinău - bugetul de stat: cu sediul  în incinta Ministerului  Finanțelor, mun.Chișinău, str.C.Tănase,7.
 

 
Ministerul Finanţelor Chişinău, CHIŞINĂU 08.08.2018 07.09.2018
  1. Denumirea funcţiei publice vacante:  Secția bugetele locale din cadrul Direcției politici bugetare si sinteză bugetară consultant principal –1 funcție temporar vacantă.
Ministerul Finanţelor Chişinău, CHIŞINĂU 08.08.2018 07.09.2018
Direcţia financiar-economică şi evidenţă contabilă
Secţia planificare și finanțe
-  specialist superior (perioadă determinată) -

 
Biroul Naţional de Statistică Chişinău, CHIŞINĂU 07.08.2018 25.08.2018
Direcţia financiar-economică şi evidenţă contabilă
Secţia planificare și finanțe
-Șef secție  (perioadă determinată)-
Biroul Naţional de Statistică Chişinău, CHIŞINĂU 07.08.2018 25.08.2018