Servicii
Rezultatele căutării funcțiilor publice vacante

Rezultate: 73 Funcții publice vacante

Numărul anunţuri pe pagină:
Titlu (arata rezumat) Autoritate publică Locație Postat Down Data limită
Specialist principal, Direcția consultanță și instruiri Agenția Achiziții Publice Chișinău, CHIŞINĂU 28.03.2018 16.08.2018
Specialist principal, Direcția  Achiziții Electronice și Statistică Agenția Achiziții Publice Chișinău, CHIŞINĂU 28.03.2018 11.06.2018
Consultant superior, Direcția juridică (1) Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun.Chişinău, CHIŞINĂU 05.03.2018 03.09.2018
Direcţia statistica serviciilor sociale şi a condiţiilor de trai, 
Secţia statistica nivelului de trai
Consultant

 

 
Biroul Naţional de Statistică Chişinău, CHIŞINĂU 02.03.2018 10.03.2018
Inspector principal, Secția supraveghere achiziții lucrări și servicii Agenția Achiziții Publice Chișinău, CHIŞINĂU 27.02.2018 02.09.2018
Consultant principal, Secția financiar administrativă Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale Chişinău, CHIŞINĂU 16.02.2018 05.03.2018
Consultant principal, Direcția politici de asigurări sociale și medicale Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale Chişinău, CHIŞINĂU 16.02.2018 05.03.2018
Consultant principal, Direcția tehnologii informaționale, statistică și documentare Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun.Chişinău, CHIŞINĂU 15.02.2018 03.09.2018
Inspector principal, Secția control ex-post achiziții bunuri Agenția Achiziții Publice Chișinău, CHIŞINĂU 12.02.2018 14.05.2018

Direcţia statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă, 
Secţia statistica transporturilor, comunicaţiilor şi turismului

-Consultant superior-
 

 
Biroul Naţional de Statistică Chişinău, CHIŞINĂU 12.02.2018 21.02.2018