Servicii
Rezultatele căutării funcțiilor publice vacante

Rezultate: 123 Funcții publice vacante

Numărul anunţuri pe pagină:
Titlu (arata rezumat) Autoritate publică Locație Postat Down Data limită
Consultant al Direcției juridice Comisia Electorală Centrală Chişinău, CHIŞINĂU 26.06.2017 14.07.2017
Secretariatul Judecătoriei Cahul
grefier
Judecătoria Cahul Cahul, CAHUL 22.06.2017 11.07.2017

Specialist, Serviciului monitorizare și relații cu publicul, sediul Botanica - 1 funcţie ( perioadă determinată)
 
Judecătoria Chișinău Chișinău, CHIŞINĂU 22.06.2017 10.07.2017
Specialist, Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie penală şi contravenţională în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare şi monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul, sediul Botanica Judecătoria Chișinău Chișinău, CHIŞINĂU 22.06.2017 10.07.2017
Specialist superior, Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie penală şi contravenţională în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare şi monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul, 
1 funcţie - sediul Botanica
Judecătoria Chișinău Chișinău, CHIŞINĂU 22.06.2017 10.07.2017
Specialist principal,Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie penală şi contravenţională în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare şi monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul,
1 funcţie - sediul Botanica
Judecătoria Chișinău Chișinău, CHIŞINĂU 22.06.2017 10.07.2017
Specialist principal, Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie civilă, comercială şi de contencios administrativ în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare şi monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul,
1 funcţie - sediul Botanica
Judecătoria Chișinău Chișinău, CHIŞINĂU 22.06.2017 10.07.2017
Şef secţie în cadrul Direcţiei, Secţia generalizare şi sistematizare a practicii judiciare în materie civilă, comercială şi de contencios administrativ în cadrul Direcţiei generalizare, sistematizare şi monitorizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul Judecătoria Chișinău Chișinău, CHIŞINĂU 22.06.2017 10.07.2017
Specialist, Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor civile, comerciale şi de contencios administrativ, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală, sediul Botanica - 2 funcții Judecătoria Chișinău Chișinău, CHIŞINĂU 22.06.2017 10.07.2017
Specialist principal, Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor civile, comerciale şi de contencios administrativ, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală, sediul Botanica

i
Judecătoria Chișinău Chișinău, CHIŞINĂU 22.06.2017 10.07.2017