Servicii
Rezultatele căutării funcțiilor publice vacante

Rezultate: 236 Funcții publice vacante

Numărul anunţuri pe pagină:
Titlu (arata rezumat) Autoritate publică Locație Postat Down Data limită
Specialist principal a serviciului penal și contravențional al secție evidență și documentare procesuală din cadrul Judecătoriei Soroca, cu activitatea în sediul secundar Florești.
Judecătoria Soroca Soroca, SOROCA 06.12.2017 22.12.2017
  • consultant, Serviciu resurse umane
Secretariatul Consiliul Superior al Magistraturii Chişinău, CHIŞINĂU 06.12.2017 27.12.2017
  • Specialist principal, Direcția legislație și contencios
Secretariatul Consiliul Superior al Magistraturii Chişinău, CHIŞINĂU 06.12.2017 27.12.2017
  • Specialist principal, Serviciul protocol, informare și comunicare cu mass-media
Secretariatul Consiliul Superior al Magistraturii Chişinău, CHIŞINĂU 06.12.2017 27.12.2017

Consultant principal (temporar vacantă ), (fpe), Direcția politici în domeniul raporturilor de muncă și parteneriat social.

Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale Chişinău, CHIŞINĂU 04.12.2017 19.12.2017

Consultant principal, (fpe), Direcția politici în domeniul raporturilor de muncă și parteneriat social 

Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale Chişinău, CHIŞINĂU 04.12.2017 19.12.2017

Șef Direcție, (fpc), Direcția politici în domeniul raporturilor de muncă și parteneriat social

Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale Chişinău, CHIŞINĂU 04.12.2017 19.12.2017
Asistent judiciar în grefa secretariatului instanței judecătorești Curtea de Apel Cahul Cahul, CAHUL 04.12.2017 21.12.2017
Șef secție în secția sistematizare, generalizare a practicii judiciare și relații cu publicul Curtea de Apel Cahul Cahul, CAHUL 04.12.2017 21.12.2017

Grefier în cadrul Grefei secretariatului Judecătoriei Soroca, cu activitatea în sediul secundar Florești

Judecătoria Soroca Soroca, SOROCA 01.12.2017 22.12.2017