Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

CHIŞINĂU, Moldova
Telefon : 022 264 666
Website : www.ansa.gov.md

Descrierea Autoritate publică:

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) este autoritatea administrativă cu activitate națională, responsabilă de implementarea politicii statului în domeniul de reglementare şi control pentru siguranţa alimentelor şi în domeniul sanitar-veterinar, zootehnic, al protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare, controlului semincer, calităţii produselor primare, produselor alimentare şi a hranei pentru animale.
A fost creată la 16 ianuarie 2013, în baza reorganizării prin fuziune și în scopul optimizării structurale a mai multor instituții cu funcţii de control şi supraveghere în domeniul siguranţei alimentelor. Este vorba de Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală si Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer etc.
ANSA activează în baza Legii nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor, a Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară, a Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară, precum și a Hotărîrii Guvernului nr. 51 din 16.01.2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
Scopurile, funcţiile de bază, atribuţiile principale şi drepturile generale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi organizarea activităţii acesteia – derivă din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei.
Agenţia dispune de o serie de drepturi care sunt puse în practică prin angajații săi. Astfel, în activitatea sa ANSA are următoarele drepturi expuse rezumativ:
Să dispună accesul inspectorilor aflaţi în exerciţiu, conform legislaţiei în vigoare, în incintele şi pe teritoriul staţiilor de cale ferată, aeroporturilor, staţiilor auto, oficiilor poştale, elevatoarelor, depozitelor, în vagoanele de marfă şi de pasageri, autobuze, pe aeronavele civile şi pe teritoriul întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor cu orice tip de proprietate, care produc, achiziţionează, prelucrează şi comercializează producţie şi materiale supuse supravegherii şi controlului în domeniile vizate;
Să interzică: a) importul, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, produselor farmaceutice de uz veterinar care nu corespund standardelor naţionale, reglementărilor tehnice şi altor acte tehnico-normative; b) prelucrarea şi comercializarea produselor agroalimentare şi folosirea apei în cazul depistării de reziduuri de produse de uz fitosanitar, fertilizanţi, reziduuri de hormoni şi produse farmaceutice de uz veterinar ce depăşesc limitele maxim admisibile; c) utilizarea produselor genetic modificate etc.
În structura statelor de personal ale Agenţiei se regăsesc peste 1400 persoane, absoluta majoritate dintre care sunt specialiști cu statut de funcționar public. Astfel, ANSA este constituită din aparatul central, în structura căruia se includ direcţii, secţii, servicii şi posturi de control sanitar-veterinar şi fitosanitar. În calitate de servicii publice desconcentrate, în fiecare raion activează subdiviziuni teritoriale (direcţiile raionale/municipale) pentru siguranţa alimentelor, cu statut de persoană juridică.
 

Rezultate: 33 Funcții publice vacante

Numărul anunţuri pe pagină:
Titlu (arata rezumat) Locație Postat Down Data limită
Inspector superior, Serviciul siguranţa produselor alimentare din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Vulcănești (pe perioadă determinată). CHIŞINĂU, GĂGĂUZIA 25.09.2018 12.10.2018
Specialist principal (pe perioadă determinată), Direcţia resurse umane. CHIŞINĂU, CHIŞINĂU 11.09.2018 30.09.2018
Specialist principal, Serviciu asistență externă din cadrul Direcției relaţii internaţionale și integrare europeană (pe perioadă determinată) CHIŞINĂU, CHIŞINĂU 07.09.2018 26.09.2018
Inspector superior (2) (domeniul sanitar-veterinar), Postul de control sanitar-veterinar şi fitosanitar Tudora, Palanca, Ștefan Vodă CHIŞINĂU, CHIŞINĂU 07.09.2018 27.09.2018
Inspector superior (domeniul sanitar-veterinar), Postul de control sanitar-veterinar şi fitosanitar Leușeni, Hâncești CHIŞINĂU, CHIŞINĂU 06.09.2018 27.09.2018
specialist principal (pe perioadă determinată) în Serviciul juridic din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor  Taraclia. CHIŞINĂU, TARACLIA 04.09.2018 10.10.2018
Specialist principal, Secţia carantină internă  din cadrul Direcţiei protecţia şi sănătatea plantelor. CHIŞINĂU, CHIŞINĂU 22.08.2018 30.09.2018
Şef subdiviziune teritorială, Direcţia raională pentru siguranţa alimentelor,  Taraclia, Taraclia, TARACLIA 24.07.2018 04.09.2018
Specialist principal, Secţia evidenţă contabilă, Direcţiei Finanţe şi Contabilitate – pe perioadă determinată.
 
CHIŞINĂU, CHIŞINĂU 08.06.2018 24.09.2018
Inspector principal (2), Secţie sănătatea şi bunăstarea animalelor din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Cimișlia. CHIŞINĂU, CIMISLIA 07.06.2018 24.09.2018