Servicii

Informatii despre Autoritatea publică


Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

mun.Chişinău, Moldova
Telefon : 022 820 653
Website : www.ansc.md

Descrierea Autoritate publică:

Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor a fost instituită în conformitate cu legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice fiind o autoritate publică autonomă şi independentă faţă de alte autorităţi publice, faţă de persoane fizice şi juridice, care examinează contestaţiile formulate în cadrul procedurilor de achiziţie publică. 

 

Agenția dispune de independenţă organizaţională, funcţională, operaţională şi financiară și nu se subordonează niciunei alte autorități sau instituții publice, avînd obligația de a apăra drepturile și interesele legitime ale tuturor părților implicate în contestaţiile trimise spre soluționare fără nicio privilegiere sau discriminare.

 

Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor este apolitică, nu sprijină și nu acordă asistență niciunui partid politic și își exercită competențele cu respectarea principiilor independenței și stabilității în funcție a consilierilor de soluționare a contestațiilor, a principiilor transparenței și imparțialității în luarea deciziilor.

 

Procedura de examinare și soluționare a contestațiilor se desfășoară potrivit legii, cu respectarea principiilor legalității, celerității, contradictorialității și al dreptului la apărare.

 

Agenția are în componența sa șapte consilieri pentru soluționarea contestaţiilor, inclusiv directorul general și directorul general adjunct, care au statut de persoane cu funcții de demnitate publică care examinează contestațiile prin intermediul completelor de soluționare a contestațiilor formate din 3 membri.

 

Consilierii sînt numiți de către Parlament cu votul majorității deputaților prezenți, la propunerea Comisiei economie, buget și finanțe a Parlamentului, selectarea acestora fiind pe baza aptitudinilor profesionale, în rezultatul concursului deschis, imparțial și transparent, organizat de Comisia economie, buget și finanțe. 

Rezultate: 5 Funcții publice vacante

Numărul anunţuri pe pagină:
Titlu (arata rezumat) Locație Postat Down Data limită
Consultant principal, Direcția juridică (1) mun.Chişinău, CHIŞINĂU 23.07.2018 31.10.2018
Consultant superior, Direcția juridică (1) mun.Chişinău, CHIŞINĂU 05.03.2018 15.10.2018
Consultant principal, Direcția tehnologii informaționale, statistică și documentare mun.Chişinău, CHIŞINĂU 15.02.2018 31.10.2018
Consultant superior, Direcția juridică (2) mun.Chişinău, CHIŞINĂU 01.12.2017 31.10.2018
Consultant principal, Direcția juridică (2) mun.Chişinău, CHIŞINĂU 01.12.2017 31.10.2018