Servicii

Informatii despre Autoritatea publică


Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnica a Obiectelor Industriale Periculoase

Chişinău, mun.Chșinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfînt, 162 et.12, Moldova
Telefon : Serviciul Resurse Umane, specialist principal - Aurelia Sacultan tel: 0(22)22-87-57
Website : www.ipsstoip.md

Descrierea Autoritate publică:

Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnica a Obiectelor Industriale Periculoase
este autoritatea administrativa abilitata cu functii de control si supravghere tehnica
intru asigurarea funcţionării obiectelor industriale periculoase în condiţii de securitate
şi fiabilitate şi are scopul de prevenire a avariilor la obiectele industriale periculoase,
de asigurare a pregătirii agenţilor economici care desfăşoară activităţi la aceste obiecte
în vederea localizării şi lichidării efectelor produse de avariile industriale şi
de catastrofele cu caracter tehnogen, precum şi de protecţie a populaţiei
şi a mediului înconjurător.

Rezultate: 4 Funcții publice vacante

Numărul anunţuri pe pagină:
Titlu (arata rezumat) Locație Postat Down Data limită
Inspector Superior- Direcție instalații sub presiune și mecanisme de ridicat Chişinău, mun.Chșinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfînt, 162 et.12, CHIŞINĂU 18.07.2017 31.07.2017
Inspector Principal- Direcție supraveghere tehnica-gaze Chişinău, mun.Chșinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfînt, 162 et.12, CHIŞINĂU 18.07.2017 31.07.2017
Inspector principal - Directie supraveghere tehnica a gazoductelor magistrale Chişinău, mun.Chșinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfînt, 162 et.12, CHIŞINĂU 18.07.2017 31.07.2017
Inspector Superior- Sectia Securitate Industriala in Domeniul Folosirii Subsolului Chişinău, mun.Chșinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfînt, 162 et.12, CHIŞINĂU 18.07.2017 31.07.2017