[{"date":"2014-01-10","title":"STAGII DE PRACTIC\u0102 LA BIROUL PENTRU RELA\u021aII CU DIASPORA","brief":"Biroul pentru Rela\u0163ii cu Diaspora (BRD) anun\u0163\u0103 deschiderea Programului de stagii 2014 pentru studen\u021bi \u0219i absolven\u021bi ai ciclului universitar.","text":"
\r\n

STAGII DE PRACTIC\u0102 LA BIROUL PENTRU RELA\u021aII CU DIASPORA<\/b><\/p>\r\nBiroul pentru Rela\u0163ii cu Diaspora (BRD) anun\u0163\u0103 deschiderea Programului de stagii 2014 pentru studen\u021bi \u0219i absolven\u021bi ai ciclului universitar.\r\n\r\nPe parcursul programului, stagiarii vor avea posibilitatea s\u0103 aplice cuno\u0219tin\u021bele ob\u021binute \u00een realizarea diverselor sarcini, s\u0103 participe la implementarea \u015fi evaluarea diverselor proiecte \u0219i programe ini\u021biate de BRD \u015fi partenerii s\u0103i, s\u0103 participe la \u00eentruniri, evenimente \u015fi activit\u0103\u021bi \u015fi s\u0103 contribuie la organizarea celei de-a doua edi\u021bii a programului DOR 2014 \u2013 ini\u021biativ\u0103 care are drept scop sensibilizarea tinerilor din genera\u021bia a doua de migran\u0163i cu privire la identitatea lor cultural\u0103 \u0219i crearea leg\u0103turilor emo\u021bionale \u00eentre \u021bara de ba\u0219tin\u0103 \u0219i reprezentan\u021bii diasporei moldovene\u0219ti. De asemenea, studen\u021bii vor avea posibilitatea s\u0103 \u00ee\u0219i dezvolte abilit\u0103\u021bile de comunicare \u0219i negociere \u0219i s\u0103 fac\u0103 parte dintr-o echip\u0103 dinamic\u0103 \u0219i inovatoare.\r\n\r\nBRD ofer\u0103 posibilitatea de a efectua stagiu de practic\u0103 pentru dou\u0103 persoane \u00een echipa programe, dou\u0103 persoane \u00een echipa analitic\u0103 \u015fi o persoan\u0103 \u00een echipa comunicare.<\/b>\r\n\r\nLa finalizarea stagiului, studen\u021bii vor ob\u021bine certificate de practic\u0103 \u0219i o evaluare din partea tutorelui.\r\n\r\nProgramul de stagii este destinat studen\u021bilor sau\/\u0219i absolven\u021bilor facult\u0103\u021bilor rela\u021bii interna\u021bionale, jurnalism, rela\u021bii publice \u0219i comunicare, administrare public\u0103, management, economie, statistic\u0103, precum \u0219i altor persoane interesate. BRD \u00eencurajeaz\u0103 \u00een mod special studen\u021bii moldoveni reveni\u021bi de la studii din str\u0103in\u0103tate s\u0103 depun\u0103 dosarul.\r\n\r\nCriteriile de eligibilitate:\r\n\r\n<\/div>\r\n

\r\n