Servicii
Rezultatele căutării funcțiilor publice vacante

Rezultate: 1371 Funcții publice vacante

  Restrângeți căutarea:  
Numărul anunţuri pe pagină:
Titlu (arata rezumat) Autoritate publică Locație Postat Down Data limită
Grefier Curtea de Apel Bălți Bălți, BĂLȚI 16.07.2018 06.08.2018
Inspector al Direcţiei control fiscal postoperaţional în cadrul
 Direcţiei generale administrare fiscală Nord (1 funcţie temporar vacantă) cu sediul în muin.Bălți
 
Serviciul Fiscal de Stat Chisinau, CHIŞINĂU 16.07.2018 05.08.2018
Inspector al Direcției asistență juridică din cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Nord a Serviciului Fiscal de Stat - 1 funcţie temporar vacantă  cu sediul in mun.Bălți Serviciul Fiscal de Stat Chisinau, CHIŞINĂU 16.07.2018 05.08.2018
Inspector al Direcţiei control fiscal operativ în cadrul Direcţiei generale administrare  fiscală Nord – 1 funcție temporar vacantă (cu sediul în mun. Bălți) Serviciul Fiscal de Stat Chisinau, CHIŞINĂU 16.07.2018 05.08.2018
Șef serviciu, Serviciul interpreți și traducători - 1 funcție, sediul central. Judecătoria Hînceşti or. Hînceşti, HÎNCEȘTI 13.07.2018 03.08.2018
Specialist superior serviciul    generalizare, sistematizare, monitorizare  a practicii judiciare si relatii cu publicul - 1 funcție, sediul central. Judecătoria Hînceşti or. Hînceşti, HÎNCEȘTI 13.07.2018 03.08.2018
Specialist principal, Serviciul  generalizare, sistematizare, monitorizare  a practicii judiciare si relatii cu publicul - 1 funcție, sediul central. Judecătoria Hînceşti or. Hînceşti, HÎNCEȘTI 13.07.2018 03.08.2018
Grefier - 1 funcție, sediul Ialoveni. Judecătoria Hînceşti or. Hînceşti, HÎNCEȘTI 13.07.2018 03.08.2018
Asistent judiciar - 1 funcție, sediul Ialoveni. Judecătoria Hînceşti or. Hînceşti, HÎNCEȘTI 13.07.2018 03.08.2018
  1. Serviciul analiză și risc din cadrul Direcţiei datorii publice, consultant superior –1 funcție temporar vacantă.
Ministerul Finanţelor Chişinău, CHIŞINĂU 13.07.2018 31.07.2018
consultant în cadrul Direcției protecție împotriva discriminării Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii Chișinău, CHIŞINĂU 12.07.2018 10.08.2018
consultant  în cadrul Direcției politici nediscriminare Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii Chișinău, CHIŞINĂU 12.07.2018 10.08.2018
Consultant superior, Direcția politici și reglementări în domeniul societății  informaționale și economiei digitale


Se modifică data limită de depunere a documentelor pentru participare  la concurs -   07 septembrie 2018, ora 16.00.
Ministerul Economiei și Infrastructurii Chişinău, CHIŞINĂU 12.07.2018 07.09.2018
Specialist superior în Serviciul generalizare și analiză a statisticii judiciare din cadrul Agenției de administrare a instanțelor judecătorești Ministerul Justiţiei Chișinău, CHIŞINĂU 11.07.2018 03.08.2018
Specialist principal în Direcţia administrare instanţe judecătoreşti și sisteme informaționale judiciare, Agenția de administrare a instanțelor judecătorești Ministerul Justiţiei Chișinău, CHIŞINĂU 11.07.2018 03.08.2018
Specialist principal în Secția legislație și practică judiciară din cadrul Agenției de administrare a instanțelor judecătorești Ministerul Justiţiei Chișinău, CHIŞINĂU 11.07.2018 03.08.2018
Șef în Secția legislație și practică judiciară (perioadă determinată) din cadrul Agenției de administrare a instanțelor judecătorești Ministerul Justiţiei Chișinău, CHIŞINĂU 11.07.2018 03.08.2018
Consultant principal (temporar vacantă ), Direcția politici în domeniul raporturilor de muncă și parteneriat social  Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale Chişinău, CHIŞINĂU 11.07.2018 27.07.2018
Consultant principal (temporar vacantă), Direcția politici în domeniul asistenței medicale spitalicești  Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale Chişinău, CHIŞINĂU 11.07.2018 27.07.2018
Consultant principal, Secția financiar administrativă Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale Chişinău, CHIŞINĂU 11.07.2018 27.07.2018
Consultant principal, Direcția politici în domeniul sănătății publice  Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale Chişinău, CHIŞINĂU 11.07.2018 27.07.2018
Serviciul politici de reglementare a achizițiilor publice șef serviciu –1 funcție  vacantă. Ministerul Finanţelor Chişinău, CHIŞINĂU 11.07.2018 31.07.2018
Specialist, Direcţia asigurare informaţională, Centrul de armonizare a legislaţiei Ministerul Justiţiei Chișinău, CHIŞINĂU 11.07.2018 27.07.2018
Specialist superior în Direcția asigurare informațională din cadrul Centrului de armonizare a legislației Ministerul Justiţiei Chișinău, CHIŞINĂU 11.07.2018 27.07.2018
Specialist principal în Direcția asigurare informațională din cadrul Centrului de armonizare a legislației Ministerul Justiţiei Chișinău, CHIŞINĂU 11.07.2018 27.07.2018
Specialist în Direcţia armonizare a legislației din cadrul Centrului de armonizare a legislației  Ministerul Justiţiei Chișinău, CHIŞINĂU 11.07.2018 27.07.2018
Consultant principal, Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale Chişinău, CHIŞINĂU 11.07.2018 27.07.2018
Șef, Serviciu tehnologiei informației și comunicațiilor Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale Chişinău, CHIŞINĂU 11.07.2018 27.07.2018
Șef, Serviciu politici medicamente și dispozitive medicale  Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale Chişinău, CHIŞINĂU 11.07.2018 27.07.2018
Șef Direcție politici în domeniu asistenței medicale spitalicești Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale Chişinău, CHIŞINĂU 11.07.2018 27.07.2018
Prelungirea termenului de depunere a dosarelor de concurs pentru ocuparea funcției:
Inspector
al Secțiilor insolvabilitate din cadrul Direcţiei proceduri de insolvabilitate a Serviciului Fiscal de Stat - 1 funcţie vacantă
 
Serviciul Fiscal de Stat Chisinau, CHIŞINĂU 11.07.2018 30.07.2018
Prelungirea termenului de depunere a dosarelor de concurs pentru ocuparea funcției  de :
Specialist principal al Direcției evidență decontări cu personalul

 în cadrul Direcției generale economie și finanțe - 1 funcție temporar vacantă
Serviciul Fiscal de Stat Chisinau, CHIŞINĂU 11.07.2018 30.07.2018
Prelungirea termenului de depunere a dosarelor de concurs pentru ocuparea funcției  de :
Specialist principal al Direcției evidență decontări cu personalul

 în cadrul Direcției generale economie și finanțe - 1 funcție temporar vacantă
Serviciul Fiscal de Stat Chisinau, CHIŞINĂU 11.07.2018 30.07.2018
Prelungirea teremenului de depunere a dosarelor de concurs pentru ocuparea funcției  vacante:
Inspector
al Secției asistență juridică din cadrul Direcţiei juridice
a Serviciului Fiscal de Stat - 1 funcţie  vacantă
 
Serviciul Fiscal de Stat Chisinau, CHIŞINĂU 11.07.2018 30.07.2018
CONSILIUL RAIONAL IALOVENI
APARATUL PREȘEDINTELUI RAIONULUI
anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante
  • Șef, Secție administrație publică
Aparatul Presedintelui raionul Ialoveni Ialoveni, CHIŞINĂU 10.07.2018 30.07.2018
CONSILIUL RAIONAL IALOVENI
anunţă concurs  pentru ocuparea
funcţiei publice  de conducere vacante
- șef, Direcția economie
Aparatul Presedintelui raionul Ialoveni Ialoveni, CHIŞINĂU 10.07.2018 30.07.2018

 Specialist superior în cadrul Direcției financiare

Agenția Națională pentru Sănătate Publică Chișinău, CHIŞINĂU 10.07.2018 24.07.2018

Specialist principal  în cadrul Direcției financiare

Agenția Națională pentru Sănătate Publică Chișinău, CHIŞINĂU 10.07.2018 24.07.2018

Specialist principal  în cadrul Direcției financiare

Agenția Națională pentru Sănătate Publică Chișinău, CHIŞINĂU 10.07.2018 24.07.2018

Șef adjunct direcție  în cadrul Direcției financiare

Agenția Națională pentru Sănătate Publică Chișinău, CHIŞINĂU 10.07.2018 24.07.2018
Aparatul Președintelui raionului Soroca
șef al Secției Organizarea și Coordonarea Activității Administrative
Consiliul Raional Soroca Soroca, SOROCA 09.07.2018 27.07.2018
Aparatul  Președintelui Raionului Soroca
Serviciul Relații Funciare și Cadastru
specialist principal
Consiliul Raional Soroca Soroca, SOROCA 09.07.2018 27.07.2018
Aparatul Președintelui Raionului Soroca 
șef al Secției Economie
Consiliul Raional Soroca Soroca, SOROCA 09.07.2018 27.07.2018
Secretar al Consiliului Local Primăria comunei Țînțăreni com. Țînțăreni, ANENII NOI 09.07.2018 24.07.2018
Specialist în preceperea fiscală Primăria comunei Țînțăreni com. Țînțăreni, ANENII NOI 09.07.2018 23.07.2018
Specialist principal al Serviciului achiziții publice și logistică  Comisia Electorală Centrală Chişinău, CHIŞINĂU 06.07.2018 10.08.2018
Specialist principal al Direcției financiar-economice Comisia Electorală Centrală Chişinău, CHIŞINĂU 06.07.2018 10.08.2018
Consultant al Direcției financiar-economică  Comisia Electorală Centrală Chişinău, CHIŞINĂU 06.07.2018 10.08.2018
Şef direcţie Evaluări naţionale şi internaţionale. Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare Chișinău, CHIŞINĂU 05.07.2018 19.07.2018
  • Consultant, Serviciul analiza statisticii judiciare (perioadă determinată)
Secretariatul Consiliul Superior al Magistraturii Chişinău, CHIŞINĂU 05.07.2018 22.08.2018
Consultant superior al Direcției financiar-economice  Comisia Electorală Centrală Chişinău, CHIŞINĂU 05.07.2018 10.08.2018
Consultant al Direcției tehnologii informaționale și gestionarea listelor electorale Comisia Electorală Centrală Chişinău, CHIŞINĂU 05.07.2018 10.08.2018
Direcţia statistica demografică şi recensămîntul populaţiei
Secţia statistica demografică
-Consultant – perioadă determinată-
Biroul Naţional de Statistică Chişinău, CHIŞINĂU 05.07.2018 20.07.2018
Direcţia statistica demografică şi recensămîntul populaţiei
Secţia statistica recensămîntul populației și locuințelor
- Consultant-
Biroul Naţional de Statistică Chişinău, CHIŞINĂU 05.07.2018 20.07.2018
Secţia Metode Statistice
Serviciul eşantionare şi inferenţă statistică
-Consultant-
Biroul Naţional de Statistică Chişinău, CHIŞINĂU 05.07.2018 20.07.2018
Direcţia financiar-economică şi evidenţă contabilă
Secţia evidenţă contabilă

 
- şef- adjunct al Direcţie financiar-economică, şef al Secţiei evidenţă contabilă,
Contabil-şef -
Biroul Naţional de Statistică Chişinău, CHIŞINĂU 05.07.2018 20.07.2018
-Specialist-
Direcţia financiar-economică şi evidenţă contabilă, Secţia evidenţă contabilă
 
 
Biroul Naţional de Statistică Chişinău, CHIŞINĂU 05.07.2018 20.07.2018
Direcţia statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
Secţia statistica comerțului exterior
 - consultant -
 
Biroul Naţional de Statistică Chişinău, CHIŞINĂU 05.07.2018 20.07.2018
Direcţia conturi naţionale şi sinteze macroeconomice
 Secţia conturi consolidate
-          Specialist superior – 
Biroul Naţional de Statistică Chişinău, CHIŞINĂU 05.07.2018 20.07.2018
Sef al Serviciului informare si comunicare cu mass-media Biroul Naţional de Statistică Chişinău, CHIŞINĂU 05.07.2018 20.07.2018
Direcţia financiar-economică şi evidenţă contabilă
Secţia planificare și finanțe
-  specialist superior (perioadă determinată) -

 
Biroul Naţional de Statistică Chişinău, CHIŞINĂU 05.07.2018 20.07.2018
Serviciul audit intern şi managementul calităţii
- auditor intern -
Biroul Naţional de Statistică Chişinău, CHIŞINĂU 05.07.2018 20.07.2018
Direcţia statistica serviciilor sociale şi a condiţiilor de trai
Secţia statistica nivelului de trai
- Specialist -
Biroul Naţional de Statistică Chişinău, CHIŞINĂU 05.07.2018 20.07.2018
Consultant principal al Secției politici economice din cadrul Direcției politici economice și mediul de afaceri.

Se  modifică data   limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs - 17 iulie 2018, ora 16-00.

Notă: persoanele cu dizabilități,  care întrunesc condițiile de participare la concurs sunt încurajate să aplice la concursul respectiv.
 
Ministerul Economiei și Infrastructurii Chişinău, CHIŞINĂU 04.07.2018 03.07.2018
Consultant superior, Secția politici în urbanism, Direcția urbanism, construcții și locuințe (funcție temporar vacantă)

Se modifică data  limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs  -  17 iulie  2018, ora 16.00.
 

Notă: persoanele cu dizabilități,  care întrunesc condițiile de participare la concurs sunt încurajate să aplice la concursul respectiv.
 
 
Ministerul Economiei și Infrastructurii Chişinău, CHIŞINĂU 04.07.2018 03.07.2018
Direcţia juridică
Specialist  superior
Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 04.07.2018 22.07.2018
Specialist superior (perioadă determinată),
Secţia calcul drepturi plătite de la bugetul asigurărilor sociale de stat, Direcţia calcul drepturi sociale, Casa Teritorială de Asigurări Sociale Anenii Noi
Casa Naţională de Asigurări Sociale Chişinău, ANENII NOI 04.07.2018 19.07.2018
Direcţia activitate analitică

Specialist  superior - 1 unitate
Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 04.07.2018 22.07.2018
Direcţia financiară
Specialist principal (pe perioadă determinată) - 1 unitate
Specialist principal - 1 unitate
Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 04.07.2018 22.07.2018
Serviciul Monitorizare Electronică și Tehnologii Informaționale
Inspector principal - 1 unitate
Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 04.07.2018 22.07.2018
Biroul de probaţiune  Teleneşti
Consilier de probaţiune superior - 1 unitate
Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 04.07.2018 22.07.2018
Biroul de probaţiune Taraclia
Consilier de probaţiune superior - 1 unitate
Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 04.07.2018 22.07.2018
Biroul de probaţiune Şoldăneşti
Consilier de probaţiune superior - 1 unitate
Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 04.07.2018 22.07.2018
Biroul de probaţiune Străşeni
Consilier de probaţiune superior - 1 unitate
Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 04.07.2018 22.07.2018
Biroul de probaţiune Sîngerei
Consilier de probaţiune superior - 1 unitate
Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 04.07.2018 22.07.2018
Biroul de probaţiune Rezina
Consilier de probaţiune superior - 1 unitate
Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 04.07.2018 22.07.2018

Biroul de probaţiune Orhei
Consilier de probaţiune  - 1 unitate

Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 04.07.2018 22.07.2018
Biroul de probaţiune Ialoveni
Consilier de probaţiune superior - 1 unitate
Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 04.07.2018 22.07.2018

Biroul de probaţiune Hînceşti
Consilier de probaţiune  - 2 unităţi

Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 03.07.2018 22.07.2018

Biroul de probaţiune Floreşti
Consilier de probaţiune  - 1 unitate

Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 03.07.2018 22.07.2018
Specialist principal în Oficiul teritorial Edineț al Cancelariei de Stat (temporar vacantă) Cancelaria de Stat\Oficiile teritoriale Chişinău, CHIŞINĂU 03.07.2018 16.07.2018
Biroul de probaţiune Făleşti
Consilier de probaţiune principal - 1 unitate
Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 03.07.2018 22.07.2018
Biroul de probaţiune Fălești
Consilier de probaţiune superior - 1 unitate
Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 03.07.2018 22.07.2018

Biroul de probaţiune Drochia
Consilier de probaţiune  - 1 unitate

Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 03.07.2018 22.07.2018
Biroul de probaţiune Drochia
Consilier de probaţiune superior  - 1 unitate
Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 03.07.2018 22.07.2018
Biroul de probaţiune Criuleni
Consilier de probaţiune superior  - 1unitate
Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 03.07.2018 22.07.2018

Biroul de probaţiune Ceadîr Lunga
Consilier de probaţiune  - 1 unitate

Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 03.07.2018 22.07.2018
Specialist în construcția drumurilor și rețelelor inginerești  Primăria orașului Ialoveni Ialoveni, IALOVENI 03.07.2018 20.07.2018
Specialist în relații cu publicul Primăria orașului Ialoveni Ialoveni, IALOVENI 03.07.2018 20.07.2018
Specialist în reglementarea regimului funciar Primăria orașului Ialoveni Ialoveni, IALOVENI 03.07.2018 20.07.2018
Biroul de probaţiune Ceadîr Lunga
Consilier de probaţiune superior  - 1unitate
Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 03.07.2018 22.07.2018

Biroul de probaţiune Anenii Noi
Consilier de probaţiune  - 1 unitate

Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 03.07.2018 22.07.2018

Biroul de probaţiune Rîşcani, Chişinău
Consilier de probaţiune  - 1 unitate

Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 03.07.2018 22.07.2018
Biroul de probaţiune Rîşcani, Chişinău
Consilier de probaţiune superior  - 2 unităţi
Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 03.07.2018 22.07.2018
Biroul de probaţiune Ciocana
Consilier de probaţiune superior  - 1unitate
Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 03.07.2018 22.07.2018
Biroul de probaţiune Centru
Consilier de probaţiune superior (pe perioadă determinată) - 1 unitate
Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 03.07.2018 22.07.2018

Biroul de probaţiune Buiucani
Consilier de probaţiune  - 1 unitate

Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 03.07.2018 22.07.2018
Biroul de probaţiune Buiucani
Consilier de probaţiune superior  - 2 unităţi
Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 03.07.2018 22.07.2018
Biroul de probaţiune Botanica
Consilier de probaţiune superior  - 1 unitate
Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 03.07.2018 22.07.2018

Biroul de probaţiune Botanica
Consilier de probaţiune  - 1 unitate

Inspectoratul Naţional de Probaţiune Chisinau, CHIŞINĂU 03.07.2018 22.07.2018