Casa Națională de Asigurări Sociale

specialist (perioadă determinată), Direcţia stabilirea pensiilor şi alocaţiilor, CTAS Drochia

Casa Națională de Asigurări Sociale

Specialist principal (perioadă determinată), Direcţia stabilirea pensiilor și alocațiilor CTAS sectorul Rîşcani, mun. Chişinău

Casa Națională de Asigurări Sociale

Specialist superior (perioadă nedeterminată), Direcţia evidența plătitorilor și contribuțiilor de asigurări sociale CTAS sectorul Rîşcani, mun. Chişinău

Casa Națională de Asigurări Sociale

Specialist principal (perioadă determinată), Direcţia stabilirea pensiilor și alocațiilor Casa Teritorială de Asigurări Sociale Ialoveni

Casa Națională de Asigurări Sociale

Specialist (perioadă nedeterminată), Direcţia stabilirea pensiilor și alocațiilor Casa Teritorială de Asigurări Sociale Ialoveni

Casa Națională de Asigurări Sociale

Specialist principal (perioadă determinată), Direcția stabilirea pensiilor și alocațiilor Casa Teritorială de Asigurări Sociale Edineţ

Casa Națională de Asigurări Sociale

Specialist (perioadă nedeterminată),Direcţia pensii externe Direcţia generală relații internaționale

Casa Națională de Asigurări Sociale

Specialist superior (perioadă nedeterminată),Direcția gestionarea patrimoniului din cadrul direcției generale achiziții publice și patrimoniu

Casa Națională de Asigurări Sociale

Specialist superior (perioadă nedeterminată),Direcţia administrarea sistemelor operaţionale, gestiunea bazelor de date şi echipamentelor active de reţea, Direcţia generală administrarea sistemelor informaţionale şi suportul infrastructurii

Casa Națională de Asigurări Sociale

Specialist principal (perioadă nedeterminată),Secţia gestionarea procedurilor de insolvabilitate,Direcţia Juridică

Casa Națională de Asigurări Sociale

Consultant (perioadă nedeterminată),Secţia asistenţă juridică, reprezentanţă şi legislaţieDirecţia juridică

Casa Națională de Asigurări Sociale

Specialist superior (perioadă nedeterminată),Direcţia evidenţa cheltuielilor de administrare a sistemului public de asigurări sociale, Direcţia generală finanţe

Casa Națională de Asigurări Sociale

Specialist superior (perioadă nedeterminată), Direcţia stabilirea pensiilor și alocațiilor, CTAS Orhei

Casa Națională de Asigurări Sociale

Specialist (perioadă nedeterminată), Direcţia evidența plătitorilor și contribuțiilor de asigurări sociale, CTAS  Orhei

Casa Națională de Asigurări Sociale

specialist(perioadă nedeterminată),Secţia stabilirea pensiilor şi alocaţiilor, CTAS Leova

Casa Națională de Asigurări Sociale

Specialist superior (perioadă nedeterminată),Direcţia evidența plătitorilor și contribuțiilor de asigurări sociale CTAS sectorul Botanica mun. Chişinău

Casa Națională de Asigurări Sociale

specialist  (perioadă nedeterminată),Secția stabilirea pensiilor și alocațiilorCTAS Edineț

Casa Națională de Asigurări Sociale

specialist superior  (perioadă nedeterminată),Serviciul stabilirea indemnizațiilor familiilor cu copii, ajutoare și compensațiiCTAS Cahul

Casa Națională de Asigurări Sociale

specialist  (perioadă nedeterminată),Direcţia stabilirea indemnizațiilor și altor prestaţii sociale CTAS Anenii Noi

Casa Națională de Asigurări Sociale

specialist superior (perioadă nedeterminată),Serviciul evidența plătitorilor și contribuțiilor de asigurări socialeCTAS Anenii Noi

Casa Națională de Asigurări Sociale

Specialist principal (perioadă nedeterminată),Direcţia legislaţia aplicabilă şi cooperare Direcţia generală relații internaționale

Casa Națională de Asigurări Sociale

Specialist principal (perioadă nedeterminată),Direcţia metodologie, Direcţia generală dezvoltarea sistemelor aplicative și e-transformare

Casa Națională de Asigurări Sociale

Specialist superior (perioadă nedeterminată),Direcţia pensii externe Direcţia generală relații internaționale

Casa Națională de Asigurări Sociale

Specialist principal (perioadă nedeterminată),Direcţia pensii externe Direcţia generală relații internaționale

Casa Națională de Asigurări Sociale

auditor intern  (perioadă nedeterminată),Direcţia audit sisteme operaţionale, Direcţia generală audit intern


Vezi arhiva