Casa Națională de Asigurări Sociale

consultant superior/ consultantă superioară (perioadă nedeterminată), Direcţia evaluarea, instruirea şi motivarea personalului, Direcţia generală resurse umane

Casa Națională de Asigurări Sociale

Specialist superior/ Specialistă superioară (perioadă nedeterminată), Direcţia planificarea, asigurarea și evidența personalului, Direcţia generală resurse umane

Casa Națională de Asigurări Sociale

Consultant/ Consultantă (perioadă nedeterminată), Direcția legislație şi reprezentanță, Direcţia generală juridică

Casa Națională de Asigurări Sociale

Consultant superior/ Consultantă superioară (perioadă nedeterminată), Direcția legislație şi reprezentanță, Direcţia generală juridică

Casa Națională de Asigurări Sociale

consultant principal/ consultantă principală (perioadă nedeterminată), Direcţia evaluarea, instruirea şi motivarea personalului, Direcţia generală resurse umane

Casa Națională de Asigurări Sociale

Specialist principal/Specialistă principală (perioadă nedeterminată), Direcţia gestionarea conturilor beneficiarilor de ajutoare, compensații și alte prestații sociale, Direcţia generală gestionarea conturilor beneficiarilor de prestații sociale

Casa Națională de Asigurări Sociale

Specialist / Specialistă(perioadă nedeterminată), Direcția gestionarea patrimoniului, Direcția generală achiziții publice și patrimoniu

Casa Națională de Asigurări Sociale

Specialist/Specialistă (perioadă nedeterminată), Direcţia pensii externe, Direcţia generală relații internaționale

Casa Națională de Asigurări Sociale

Specialist (perioadă nedeterminată), Direcţia planificarea, asigurarea și evidența personalului, Direcţia generală resurse umane

Casa Națională de Asigurări Sociale

Specialist principal/Specialistă principală (perioadă nedeterminată), Direcţia stabilirea pensiilor şi altor prestații sociale, CTAS sectorul Ciocana, mun. Chişinău

Casa Națională de Asigurări Sociale

Specialist principal/Specialistă principală (perioadă nedeterminată), CTAS Teleneşti

Casa Națională de Asigurări Sociale

Specialist principal/Specialistă principală (perioadă nedeterminată), Direcţia deservirea cetățenilor și plătitorilor de contribuții de asigurări sociale, CTAS Ialoveni

Casa Națională de Asigurări Sociale

Consultant/ Consutantă (perioadă nedeterminată), Direcţia evidența cheltuielilor pentru tratament balneosanatorial și odihna copiilor, Direcţia generală finanţe

Casa Națională de Asigurări Sociale

Specialist superior/ Specialistă superioară (perioadă nedeterminată), Direcţia evidenţa cheltuielilor de administrare a sistemului public de asigurări sociale, Direcţia generală finanţe

Casa Națională de Asigurări Sociale

Specialist / Specialistă (perioadă nedeterminată), Direcţia evidenţa veniturilor și cheltuielilor la plata drepturilor sociale, Direcţia generală finanţe

Casa Națională de Asigurări Sociale

Specialist principal/ Specialistă principală (perioadă nedeterminată), Direcţia evidenţa veniturilor și cheltuielilor la plata drepturilor sociale, Direcţia generală finanţe

Casa Națională de Asigurări Sociale

Consultant / Consultantă (perioadă nedeterminată), Direcţia prognozarea şi analiza executării bugetului, Direcţia generală planificare bugetară

Casa Națională de Asigurări Sociale

Consultant superior/ Consultantă superioară (perioadă nedeterminată), Direcţia prognozarea şi analiza executării bugetului, Direcţia generală planificare bugetară

Casa Națională de Asigurări Sociale

Consultant principal/ Consultantă principală (perioadă nedeterminată), Direcţia prognozarea şi analiza executării bugetului, Direcţia generală planificare bugetară

Casa Națională de Asigurări Sociale

Specialist /Specialistă (perioadă nedeterminată), Direcția stabilirea indemnizațiilor pentru familiile cu copii Sud, Direcția generală stabilirea indemnizațiilor pentru familiile cu copii

Casa Națională de Asigurări Sociale

Specialist principal/Specialistă principală (perioadă determinată), CTAS Cimişlia

Casa Națională de Asigurări Sociale

Specialist principal/specialistă principală, Centrul de Apel (subdiviziune teritorială cu statut de direcție generală)

Casa Națională de Asigurări Sociale

Specialist superior/Specialistă superioară, Direcţia stabilirea pensiilor şi altor prestații sociale, CTAS sectorul Centru, mun. Chişinău

Casa Națională de Asigurări Sociale

Consultant/consultantă, Direcția gestionarea procedurilor de insolvabilitate și asistență juridică, Direcţia generală juridică

Casa Națională de Asigurări Sociale

Consultant superior/ Consultantă superioară, Direcția gestionarea procedurilor de insolvabilitate și asistență juridică, Direcţia generală juridică


Vezi arhiva