• Oferirea unei experiențe directe și unice participanților la Program prin implicarea acestora în cadrul activităților desfășurate la nivelul administrației publice centrale;

  • Facilitarea înțelegerii procesului de guvernare și dobândirea de experiență și cunoștințe practice ;

  • Ghidarea și supravegherea de către un mentor în vederea realizării sarcinilor și atribuțiilor prevăzute în contractul de stagiu;

  • Beneficierea unei burse lunare, neimpozabile de 3000 lei, care se acordă proporţional pentru 160 de ore de activitate desfăşurată în timpul lunii.;

  • Participarea la diverse activități de dezvoltare profesională împreună cu ceilalți stagiari și în diferite instituții;

  • Oportunitatea de a fi propus spre numire într-o funcție publică de execuție în cadrul autorității-gazdă, fără organizarea concursului, cu condiția finalizării unui stagiu complet și evaluării cu calificativul ,,foarte bine”. În cazul oportunității de numire într-o funcţie vacantă din cadrul subdiviziunii în care a fost efectuat stagiul, nu se stabileşte nici perioadă de probă.