Programul de stagii plătite în serviciul public este implementat în conformitate cu Legea nr. 123/2023 privind stagiile plătite în serviciul public, de către Cancelaria de Stat în calitate de coordonator național al programului de stagiu. Programul de stagii este dedicat studenților și absolvenților instituțiilor de învățământ din Republica Moldova.

Programul de stagii plătite în serviciul public are drept misiune susținerea și implicarea studenților și absolvenților, performanți în serviciul public. Un rol esențial al Programului de stagii este și pregătirea personalului din autoritățile publice pentru integrarea aportului de inițiative și capacitatea de inovare a tinerilor în fluxul de lucru, precum și asigurarea schimbului de experiență între generații. Absolvenții Programului de stagii au posibilitatea de a alege cariera în sectorul public, în timp ce pentru alții, experiența va fi utilă în orientarea spre alte domenii.

Obiectivele urmărite în cadrul Programului de stagii sunt:

  • oferirea unei experiențe directe și unice participanților la Program prin implicarea acestora în cadrul activităților desfășurate la nivelul administrației publice centrale;
  • facilitarea înțelegerii procesului de guvernare ce către participanții la Program, precum și dobândirea de experiență și cunoștințe practice;
  • deschiderea administrației publice către studenți și absolvenți cu potențial și idei inovatoare.

Stagiile se realizează în cadrul Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova, Aparatului Președintelui Republicii Moldova, Cancelariei de Stat, ministerelor și autorităților administrative din subordinea acestora, autorităților administrative centrale subordonate Guvernului.

Stagiari vor beneficia de o bursă lunară, neimpozabilă, plătită de autoritatea-gazdă, al cărei cuantum se aprobă prin legea bugetului de stat pentru anul respectiv şi care se acordă proporţional pentru 160 de ore de activitate desfăşurată în timpul lunii. Pentru anul 2023 cuantumul bursei constituie 3000 lei.

Dosarul de concurs include:

1) formularul de participare 

2) copia buletinului de identitate

3) copiile diplomelor/certificatelor de studii/altor acte de studii obținute în Republica Moldova, precum și în străinătate sau, după caz, documentul care atestă faptul că este înmatriculat la o instituție de învățământ din Republica Moldova sau din străinătate

4) alte documente relevante privind activitatea nonformală (voluntariat), după caz.