Cancelaria de Stat   Ministerul Afacerilor Interne   Ministerul Justiției    
1. Bacinschi Alina   1. Bodiu Andreea   1. Cepraga Ilinca    
2. Vrânceanu Valentina   2. Golubaș Maria   2. Sîlnic Mădălina-Camelia    
        3. Zgardan Aura    
             
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării   Ministerul Educației și Cercetării   Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale   Ministerul Finanțelor
1. Bușan Mădălina    1. Usataia Arina   1. Bacalov Dorian   1. Baran Ana 
    2. Crivoi Alexandra   2. Vîrlan Vasile   2. Gârleanu Valeria
    3. Demenciuc Corina        
    4. Grițco Nadejda        
    5. Vițan Cătălin        
             
Ministerul Sănătății   Ministerul Culturii   Ministerul Muncii și Protecției Sociale   Ministerul Energiei
1. Țurcan Corina   1. Mocan Adriana   1. Niculiță Romina   1. Bogatu Ianuș
2. Moraru Axenia   2. Sîrbu Mădălina       2. Perju Olga
3. Triboi Cătălina            
             
Aparatul Președintelui Republicii Moldova   Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova        
1.    Brînză Marius   1. Chiriac Dumitru        
2.    Colodenco Natalia   2. Sucitu Victoria        
    3. Gudumac Rodica        
    4. Malic Liviu        
    5. Costețchi Milina,