Direcția coordonarea implementării politicilor și a activității instituționale

Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie
Data limită de aplicare - 31.05.2024, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.
Aplicarea la stagii este posibilă doar pentru persoanele cu vârsta între 18 și 29 de ani.

Atribuțiile stagiarului

1. Participarea la elaborarea și avizarea actelor normative și documentelor ce vizează activitatea Agenției;

2. Realizarea proceselor de planificare a documentelor de politici publice prin intermediul documentelor de planificare;

3.Coordonarea și monitorizarea respectării principiilor transparenței în procesul decizional în cadrul Agenției.

Documente ce urmează a fi prezentate

  • Copia buletinului de identitate
  • Copiile diplomelor/certificatelor de studii/altor acte de studii obținute în Republica Moldova, precum și în străinătate sau, după caz, documentul care atestă faptul că este înmatriculat la o instituție de învățământ
  • Alte documente relevante privind activitatea nonformală (voluntariat), după caz