Stagii plătite în serviciul public

Cancelaria de Stat , Biroul pentru Integrare Europeană, Serviciul traduceri

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Cancelaria de Stat , Biroul pentru integrare europeană

2 locuri disponibile
Detalii stagiu

Cancelaria de Stat , Direcție administrație publică locală și coordonarea activității oficiilor teritoriale

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Cancelaria de Stat , Direcția administrație publică centrală

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Cancelaria de Stat , Direcția Tehnologia informației și comunicațiilor

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Cancelaria de Stat , Direcția managementul funcției publice

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Cancelaria de Stat , Direcția coordonarea asistenței externe și fonduri europene

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Cancelaria de Stat , Biroul relații cu diaspora

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Aparatul Președintelui Republicii Moldova , Direcția management al documentelor

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Aparatul Președintelui Republicii Moldova , Secția Relații externe

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Aparatul Președintelui Republicii Moldova , Serviciul Consiliului Suprem de Securitate

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Aparatul Președintelui Republicii Moldova , Direcția juridică

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova , Direcția tehnologii informaționale și comunicații

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova , Direcția petiții și audiențe

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova , Direcția comunicare și relații publice

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova , Direcția comunicare și relații publice

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova , Direcția generală documentare parlamentară

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Ministerul Culturii , Secția financiar-administrativă

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Ministerul Culturii , Serviciul juridic

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Ministerul Afacerilor Interne , Direcţia cooperare internaţională şi integrare europeană

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Ministerul Afacerilor Interne , Direcţia politici de asistenţă externă şi managementul proiectelor

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Ministerul Afacerilor Interne , Direcţia politici în domeniul ordinii şi securităţii publice

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene , Direcția protocol diplomatic de stat

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene , Directia afaceri consulare

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene , Direcția drept internațional

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene , Direcția cooperare bilaterala

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene , Direcția cooperare multilaterala

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Ministerul Educației și Cercetării , Direcția politici în domeniul sport

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Ministerul Educației și Cercetării , Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Ministerul Educației și Cercetării , Direcția coordonare politici publice și integrare europeană

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Ministerul Educației și Cercetării , Direcția financiar – administrativă

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Ministerul Sănătății , Direcția politici în domeniul managementului personalului medical

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Ministerul Sănătății , Direcția politici în domeniul medicamentelor și dispozitivelor medicale

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Ministerul Sănătății , Serviciul de informare și comunicare cu mass media

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Ministerul Mediului , Secția politici în domeniul economiei circulare și instrumente economice

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Ministerul Finanțelor (+trezoreriile) , Direcția investiții

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Ministerul Finanțelor (+trezoreriile) , Direcția monitorizarea activelor statului

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Ministerul Finanțelor (+trezoreriile) , Direcția generală politici și sinteză bugetară

2 locuri disponibile
Detalii stagiu

Ministerul Muncii și Protecției Sociale , Serviciul tehnologia informației și comunicațiilor

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Ministerul Muncii și Protecției Sociale , Serviciul resurse umane

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Ministerul Muncii și Protecției Sociale , Serviciul juridic și contencios

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Ministerul Muncii și Protecției Sociale , Serviciul coordonare asistență externă, cooperare internațională și protocol

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Ministerul Muncii și Protecției Sociale , Direcția politici de asigurări sociale

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Ministerul Muncii și Protecției Sociale , Direcția politici ocupaționale și de reglementare a migrației forței de muncă

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Ministerul Muncii și Protecției Sociale , Direcția politici în domeniul raporturilor de muncă și dialog social

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Ministerul Justiției , Direcția management documente și relații cu publicul

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Ministerul Justiției , Direcția avizare acte normative

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Ministerul Energiei , Direcția surse de energie regenerabilă și mobilitate verde

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Ministerul Energiei , Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale , Direcția politici în domeniul transportului rutier

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale , Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale , Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării , Serviciul audit intern

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării , Secția politici în administrarea proprietății publice

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare , Serviciul digitalizare, automatizare și mecanizarea agriculturii

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare , Direcția politici în sectorul vegetal

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare , Direcția cooperare internațională și dezvoltare durabilă

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare , Direcția proiecte inovaționale

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare , Direcția proiecte de cercetare

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Inspectoratul de Stat al Muncii , Inspecția teritorială de muncă Bălţi

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Inspectoratul de Stat al Muncii , Direcția consultanță și asistență informațională

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Inspectoratul de Stat al Muncii , Secția analiza riscurilor, planificarea controalelor și raportare

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie , Serviciul asistență externă și managementul proiectelor

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie , Direcția coordonarea implementării politicilor și a activității instituționale

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă , Direcția resurse umane

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală , Direcția drept de autor

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală , Direcția brevete

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală , Direcția mărci și design industrial

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești , Direcția administrare instanței judecătorești și sisteme informaționale judiciare

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Casa Națională de Asigurări Sociale , Casa Teritorială de Asigurări Sociale Ialoveni

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Agenția Proprietății Publice , Direcția evidență și monitorizare a patrimoniului public

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Casa Națională de Asigurări Sociale , Direcția generală resurse umane

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Casa Națională de Asigurări Sociale , Direcția generală relații internaționale

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Agenția Proprietății Publice , Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Casa Națională de Asigurări Sociale , Direcția generală planificare bugetară

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Agenția Proprietății Publice , Direcția administrarea bunurilor imobile și relații funciare

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Casa Națională de Asigurări Sociale , Direcția generală juridică

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Biroul Național de Statistică , Direcția statistica agriculturii și mediului

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Biroul Național de Statistică , Direcția statistica prețurilor de consum

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor , Secția controlul siguranţei alimentelor Subdiviziunea teritorială mun. Bălţi/Sîngerei/Glodeni/Făleşti

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Biroul Național de Statistică , Direcția generală metode și inovații statistice

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor , Secția controlul siguranţei alimentelor Subdiviziunea teritorială Cahul/Taraclia/Cantemir

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor , Secția controlul siguranţei alimentelor Subdiviziunea teritorială mun. Chişinău/Ialoveni/Străşeni/Criuleni/Dubăsari

3 locuri disponibile
Detalii stagiu

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă , Direcția migrația forței de muncă

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă , Serviciul juridic

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă , Serviciul monitorizare

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă , Direcția implementarea politicii de ocupare

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă , Direcția planificare bugetară, evidență contabilă și plăți

1 locuri disponibile
Detalii stagiu

Biroul Național de Statistică , Direcția generală statistica întreprinderilor

2 locuri disponibile
Detalii stagiu