Serviciul asistență externă și managementul proiectelor

Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie
Data limită de aplicare - 31.05.2024, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.
Aplicarea la stagii este posibilă doar pentru persoanele cu vârsta între 18 și 29 de ani.

Atribuțiile stagiarului

1. Participarea la dezvoltarea și menținerea dialogului cu entitățile omoloage din alte țări, partenerii pentru dezvoltare, organizațiile necomerciale din domeniu;

2. Acordarea suportului Ia implementarea proiectelor de asistență extenă în domeniile de competența a Agenției;

3. Participarea la avizarea proiectelor de acte normative înaintate de alte autorități publice centrale;

Documente ce urmează a fi prezentate

  • Copia buletinului de identitate
  • Copiile diplomelor/certificatelor de studii/altor acte de studii obținute în Republica Moldova, precum și în străinătate sau, după caz, documentul care atestă faptul că este înmatriculat la o instituție de învățământ
  • Alte documente relevante privind activitatea nonformală (voluntariat), după caz