Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești

Descrierea autoritate publică


Agenţia de administrare a instanţelor judecătoreşti este autoritate administrativă în subordinea Ministerului Justiţiei, cu statut de persoană juridică de drept public, dispune de ştampilă cu denumirea sa în limba de stat, precum şi de conturi trezoreriale.

În scopul realizării misiunii sale, Agenţia exercită următoarele funcţii de bază:

1) asigură activitatea organizatorică a instanţelor judecătoreşti;

2) ţine evidenţa şi analiza statisticii judiciare;

3) dezvoltă sistemul informaţional judiciar;

4) gestionează activitatea de instruire a personalului secretariatelor instanţelor judecătoreşti;

5) organizează activitatea de management financiar, sistemul de control intern managerial şi auditul intern în cadrul instanţelor judecătoreşti;