Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

Descrierea autoritate publică


Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) este autoritatea administrativă centrală din subordinea Guvernului care implementează politica statului în domeniile de activitate: sanitar-veterinar și zootehnie, fitosanitar și protecția plantelor, siguranța și calitatea alimentelor, producerea și circulația vinului și a produselor alcoolice, protecția consumatorului în domeniul alimentar, respectarea condițiilor de licențiere conform domeniului aferent.

ANSA are misiunea de a asigura implementarea politicilor statului în domeniile orientate spre garantarea siguranței alimentelor și a calității produselor alimentare, inclusiv a alcoolului etilic, a producției alcoolice, produselor vitivinicole și a berii, întreținerea unui sistem de măsuri publice menite să asigure sănătatea animală și protecția plantelor, inofensivitatea produselor alimentare și a materiei prime, precum și protecția consumatorilor în domeniul alimentar.