Agenția Proprietății Publice

Descrierea autoritate publică


Agenţia Proprietatea Publică are misiunea de a asigura realizarea politicii statului în domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice, prin consolidarea, protecția și valorificarea  proprietății publice, inclusiv exercitînd, în numele Guvernului, funcţiile de fondator al întreprinderilor de stat şi de deţinător de acţiuni (părţi sociale) în societăţile comerciale cu cota statului în capital social, în modul stabilit şi în limitele competenţelor atribuite de cadrul normativ.