Biroul Național de Statistică

Descrierea autoritate publică


Biroul Naţional de Statistică este autoritate administrativă independentă instituţional şi profesional, creată pe lîngă Guvern în scopul coordonării sistemului statistic naţional privind dezvoltarea şi producerea statisticii oficiale.

Biroul are misiunea de a colecta, de a procesa şi disemina statistici oficiale obiective, credibile şi în timp util, necesare pentru fundamentarea politicilor şi luarea deciziilor, pentru cercetare, prognozare şi informarea generală a societăţii.