Ministerul Culturii

Descrierea autoritate publică


Ministerul Culturii este organul central de specialitate al administrației publice care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniile cultură și patrimoniu național, turism și mass-media.

Ministerul Culturii are misiunea de a analiza situația și problemele din domeniile sale de activitate, de a elabora politici publice eficiente în domeniile cultură și patrimoniu națonal, turism și mass-media, de a monitoriza calitatea politicilor și actelor normative și de a propune intervenții justificate ale statului care urmează să ofere soluții eficiente în domeniile de competenţă, asigurând cel mai bun raport dintre rezultatele scontate şi costurile preconizate.