Ministerul Energiei

Descrierea autoritate publică


Ministerul Energiei din Republica Moldova este organul central responsabil de politica energetică a statului.

Rolul principal al Ministerului Energiei este de a asigura implementarea politicii energetice a țării prin analizarea situației curente și a problemelor din domeniile sale de activitate. Un obiectiv esențial al ministerului este asigurarea securității energetice, în concordanță cu contextul european al unei viitoare piețe integrate.