Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)

Descrierea autoritate publică


Ministerul Finanțelor este organul central de specialitate al administraţiei publice care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniile de competență ce îi sînt încredinţate.

Ministerul are misiunea de realizare a managementului finanţelor publice, de implementare a principiilor de bună guvernare, de elaborare a politicilor publice eficiente în domeniu, de monitorizare a calităţii politicilor şi actelor normative, de propunere a intervenţiilor justificate ale statului care urmează să ofere soluţii eficiente în domeniile de competenţă, de analizare a situaţiilor şi problemelor, asigurînd cel mai bun raport dintre rezultatele scontate şi costurile preconizate.