Ministerul Justiției

Descrierea autoritate publică


Domeniile de acțiune ale Ministerului Justiției vizează reprezentarea intereselor statului în instanțele judecătorești, reforma sistemului justiției, crearea și perfecționarea legislației, informația juridică, relații internaționale pe segmentul justiției și drepturilor omului, reprezentarea Guvernului în organizațiile naționale și internaționale, administrarea instanțelor judecătorești, înregistrarea persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.