Ministerul Mediului

Descrierea autoritate publică


Ministerul Mediului este organul central de specialitate al administrației publice care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniile protecția mediului, schimbări climatice și gestionarea durabilă a resurselor naturale.

Ministerul are misiunea de a analiza situația şi problemele din domeniile de activitate gestionate, de a elabora politici publice eficiente în domeniile protecția mediului, schimbări climatice și gestionarea durabilă a resurselor naturale, de a monitoriza calitatea politicilor şi actelor normative şi de a propune intervenții justificate ale statului care urmează să ofere soluții eficiente în domeniile de competență, asigurând cel mai bun raport dintre rezultatele scontate şi costurile preconizate.