Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

Descrierea autoritate publică


Secretariatul Parlamentului este o autoritate publică , cu sediul în municipiul Chișinău, care are misiunea de a asigura asistența organizatorică, documentară, juridică, informațională și tehnică în activitatea Parlamentului, contribuind la crearea unui cadru legislativ orientat spre promovarea și protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, dezvoltarea economiei naționale și a gradului de bunăstare a populației, îmbunătățirea calității serviciilor sociale și consolidarea statului de drept.