Servicii

Informatii despre Autoritatea publică


Serviciul Fiscal de Stat

Chisinau, Moldova
Telefon : 022823407, 022 82 32 56
Website : www.sfs.md

Descrierea Autoritate publică:

Rezultate: 16 Funcții publice vacante

Numărul anunţuri pe pagină:
Titlu (arata rezumat) Locație Postat Down Data limită
Inspector al Secției asistență juridică din cadrul Direcţiei juridice
a Serviciului Fiscal de Stat - 1 funcţie  vacantă
 
Chisinau, CHIŞINĂU 18.06.2018 09.07.2018
Specialist principal al Direcției evidență decontări cu personalul
 în cadrul Direcției generale economie și finanțe - 1 funcție temporar vacantă
Chisinau, CHIŞINĂU 18.06.2018 09.07.2018
Inspector al Secțiilor insolvabilitate din cadrul Direcţiei proceduri de insolvabilitate a Serviciului Fiscal de Stat - 1 funcţie vacantă
 
Chisinau, CHIŞINĂU 18.06.2018 09.07.2018
Inspector al Direcţiei control fiscal postoperaţional în cadrul Direcţiei generală administrare fiscală mun. Chișinău - 1 funcţie temporar vacantă Chisinau, CHIŞINĂU 18.06.2018 09.07.2018
Inspector al Secției deservire persoane fizice a Direcţiei deservire fiscală Ștefan Vodă în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Centru (1 funcţie temporar vacantă) Chisinau, CHIŞINĂU 05.06.2018 20.06.2018
Inspector al Direcţiei control fiscal post operaţional din cadrul
Direcţiei generală administrare fiscală mun.Chişinău – 1  funcție temporar vacantă;
Chisinau, CHIŞINĂU 05.06.2018 20.06.2018
Inspector al Secției deservire persoane fizice a Direcţiilor deservire fiscală în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală mun. Chișinău (2 funcţii temporar vacante) Chisinau, CHIŞINĂU 05.06.2018 20.06.2018
Inspector al Secției deservire persoane juridice al Direcției deservire fiscală în cadrul Direcției generală administrare fiscală mun.Chișinău (2 funcții temporar vacante)
 
Chisinau, CHIŞINĂU 05.06.2018 20.06.2018
Inspector al Direcţiei gestionare arierate în cadrul Direcţiei generală administrare fiscală mun, Chișinău 1 funcţie temporar vacantă (cu sediul în mun. Chișinău); Chisinau, CHIŞINĂU 24.05.2018 12.06.2018
Inspector – Secția deservire persoane juridice a Direcției deservire fiscală în cadrul Direcției generală administrare fiscală mun.Chișinău (1  funcție temporar vacanta )
 
Chisinau, CHIŞINĂU 24.05.2018 12.06.2018