Autoritate administrativă centrală în subordinea Guvernului

Funcție publică de execuție
C39   Contabil-șef

contabil șef

contabil șef

Secretariatul Parlamentului, Aparatul Președintelui RM,Cancelaria de Stat

Funcție publică de conducere de nivel superior
A01   Secretar general al Parlamentului
 • realizează managementul de nivel superior în autoritatea publică;
 • posedă competenţe manageriale de planificare strategică şi funcţională a activităţii autorităţii publice, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.;
 • reprezintă autoritatea publică în relaţiile cu alte autorităţi publice din ţară şi de peste hotare.
 • 5 ani de experienţă  profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
A01   Secretar general al Guvernului
 • realizează managementul de nivel superior în autoritatea publică;
 • posedă competenţe manageriale de planificare strategică şi funcţională a activităţii autorităţii publice, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.;
 • reprezintă autoritatea publică în relaţiile cu alte autorităţi publice din ţară şi de peste hotare.
 • 5 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
A01   Secretar general adjunct al Parlamentului
 • realizează managementul de nivel superior în autoritatea publică;
 • posedă competenţe manageriale de planificare strategică şi funcţională a activităţii autorităţii publice, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.;
 • reprezintă autoritatea publică în relaţiile cu alte autorităţi publice din ţară şi de peste hotare.
 • 5 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
A01   Secretar general al Aparatului Președintelui Republicii Moldova
 • realizează managementul de nivel superior în autoritatea publică;
 • posedă competenţe manageriale de planificare strategică şi funcţională a activităţii autorităţii publice, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.;
 • reprezintă autoritatea publică în relaţiile cu alte autorităţi publice din ţară şi de peste hotare.
 • 5 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
A01   Secretar general adjunct al Aparatului Președintelui Republicii Moldova
 • realizează managementul de nivel superior în autoritatea publică;
 • posedă competenţe manageriale de planificare strategică şi funcţională a activităţii autorităţii publice, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.;
 • reprezintă autoritatea publică în relaţiile cu alte autorităţi publice din ţară şi de peste hotare.
 • 5 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
A01   Secretar general adjunct al Guvernului
 • realizează managementul de nivel superior în autoritatea publică;
 • posedă competenţe manageriale de planificare strategică şi funcţională a activităţii autorităţii publice, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.;
 • reprezintă autoritatea publică în relaţiile cu alte autorităţi publice din ţară şi de peste hotare.
 • 5 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
Funcție publică de conducere
B01   Șef direcție generală
 • conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 18 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui sector complex de activitate în domeniul elaborării/ coordonării elaborării politicilor şi în alte domenii, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat.
 • 5 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B01   Șef adjunct direcție generală
 • conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 18 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui sector complex de activitate în domeniul elaborării/ coordonării elaborării politicilor şi în alte domenii, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat.
 • 5 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B02   Șef direcție
 • conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 5 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui sector de activitate în domeniul elaborării/ coordonării elaborării politicilor şi în alte domenii, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • este direct responsabil de activitatea subdiviziunii conduse, raportează direct superiorului;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat.
 • 4 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B02   Șef adjunct direcție
 • conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 5 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui sector de activitate în domeniul elaborării/ coordonării elaborării politicilor şi în alte domenii, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • este direct responsabil de activitatea subdiviziunii conduse, raportează direct superiorului;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat.
 • 4 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B03   Șef direcție în cadrul direcției generale
 • conduce activitatea unei subdiviziuni care are un efectiv de cel puţin 5 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui sector de activitate în domeniul elaborării/ coordonării elaborării politicilor şi în alte domenii, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat.
 • 4 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B04   Șef secție
 • conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 4 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui domeniu de activitate privind elaborarea/ coordonarea elaborării politicilor şi de gestionarea altor domenii, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • este direct responsabil de activitatea subdiviziunii conduse, raportează direct superiorului;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul gestionat.

3 ani de experienţă profesională în domeniu;

cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);

abilităţi de utilizare a computerului.

B04   Șef adjunct secție
 • conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 4 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui domeniu de activitate privind elaborarea/ coordonarea elaborării politicilor şi de gestionarea altor domenii, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • este direct responsabil de activitatea subdiviziunii conduse, raportează direct superiorului;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul gestionat.
 • 3 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B05   Șef secție în cadrul direcției
 • conduce activitatea unei subdiviziuni care are un efectiv de cel puţin 4 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui domeniu de activitate privind elaborarea/ coordonarea elaborării politicilor şi de gestionarea altor domenii, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul gestionat.
 • 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B06   Șef serviciu
 • conduce activitatea unei subdiviziuni care are un efectiv de cel puţin 2 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui domeniu/ subdomeniu de activitate privind elaborarea politicilor şi de gestionarea altor domenii/ subdomenii, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul/ subdomeniul gestionat.
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
Funcție publică de execuție
C01   Consultant principal
 • realizează sarcini de complexitate şi importanţă majoră în domeniul elaborării/ coordonării elaborării politicilor, monitorizării şi evaluării privind implementarea acestora; după caz, expertizează şi definitivează proiectele de acte legislative/ normative;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în mai multe arii de expertiză;
 • manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a datelor complexe, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor de complexitate înaltă în domeniul de competenţă;
 • dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor.
 • 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C39   Contabil-șef

Contabil șef

Contabil șef

C02   Consultant superior
 • realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul elaborării/ coordonării elaborării politicilor; după caz, expertizează şi definitivează proiectele de acte legislative/ normative;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în 1–2 arii de expertiză;
 • manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a datelor, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă;
 • dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor.
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C03   Consultant
 • realizează sarcini de complexitate medie în domeniul elaborării/ coordonării elaborării politicilor; după caz, expertizează şi definitivează proiectele de acte legislative/ normative;
 • posedă cunoştinţe teoretice şi practice într-un domeniu de expertiză;
 • manifestă abilităţi de analiză a datelor, de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă;
 • de regulă, dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor, urmînd instrucţiunile superiorului doar în cazul sarcinilor/ problemelor de complexitate înaltă.
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C04   Auditor intern principal
 • realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă;
 • dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor.
 • 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • deţinerea certificatului de calificare al auditorului în domeniul specializat;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C05   Auditor intern superior
 • realizează sarcini de complexitate medie în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă;
 • de regulă, dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor, urmînd instrucţiunile superiorului doar în cazul sarcinilor/ problemelor de complexitate înaltă.
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • deţinerea certificatului de calificare al auditorului;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C06   Auditor intern
 • realizează sarcini stabilite în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu;
 • aplică metode, tehnici şi proceduri adecvate domeniului de competenţă în baza instrucţiunilor primite de la superior;
 • are limite clare de independenţă; necesită supervizare din partea superiorului.
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C07   Specialist principal
 • realizează sarcini de complexitate înaltă, interdependente, în domeniul implementării politicilor;
 • aplică cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul de specializare, precum şi proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă;
 • dispune de independenţă în acţiune, cu excepţia sarcinilor complexe ce necesită cunoştinţe şi experienţă profesională suplimentare.
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C08   Specialist superior
 • realizează sarcini de complexitate medie, interdependente, în domeniul implementării politicilor;
 • aplică proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate domeniului de competenţă;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă;
 • după caz, necesită supervizare din partea superiorului.
 • 6 luni de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C09   Specialist
 • realizează sarcini clar definite, de complexitate scăzută, în domeniul implementării politicilor;
 • aplică proceduri, metode şi tehnici profesionale standardizate în domeniul de specializare în baza instrucţiunilor primite de la superior;
 • are limite clare de independenţă; necesită supervizare din partea superiorului.
 • abilităţi de utilizare a computerului.

Autoritățile publice autonome (aparatul central și subdiviziunile teritoriale)

Funcții cu statut special (ANI)
A2087   Inspector de integritate principal

Inspector de integritate principal

Inspector de integritate principal

A2107   Inspector de integritate superior

Inspector de integritate superior

Inspector de integritate superior

A2140   Inspector de integritate

Inspector de integritate

Inspector de integritate

Funcție publică de conducere de nivel superior
A02   Șef al Aparatului Curții de Conturi
 • realizează managementul de nivel superior în autoritatea publică;
 • posedă competenţe manageriale de planificare strategică şi funcţională a activităţii autorităţii publice, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.;
 • reprezintă autoritatea publică în relaţiile cu alte autorităţi publice din ţară şi de peste hotare.
 • 5 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
A02   Secretar general al Oficiului Avocatului Poporului

Funcție publică de conducere de nivel superior

Funcție publică de conducere de nivel superior

A02   Șef adjunct al Aparatului Curții de Conturi
 • realizează managementul de nivel superior în autoritatea publică;
 • posedă competenţe manageriale de planificare strategică şi funcţională a activităţii autorităţii publice, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.;
 • reprezintă autoritatea publică în relaţiile cu alte autorităţi publice din ţară şi de peste hotare.
 • 5 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
Funcție publică de conducere
B07   Șef direcție generală
 • conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 18 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui sector complex de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat.
 • 5 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B25   Director

Director

Director

B07   Șef adjunct direcție generală
 • conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 18 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui sector complex de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat.
 • 5 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B07   Șef al Aparatului Comisiei Electorale Centrale
 • conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 18 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui sector complex de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat.
 • 5 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B08   Șef direcție
 • conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 5 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui sector de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • este direct responsabil de activitatea subdiviziunii conduse, raportează direct superiorului;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat.
 • 4 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B08   Șef adjunct direcție
 • conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 5 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui sector de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • este direct responsabil de activitatea subdiviziunii conduse, raportează direct superiorului;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat.
 • 4 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B09   Șef direcție în cadrul direcției generale
 • conduce activitatea unei subdiviziuni care are un efectiv de cel puţin 5 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui sector de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat.
 • 4 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B10   Șef secție
 • conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 4 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui domeniu de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • este direct responsabil de activitatea subdiviziunii conduse, raportează direct superiorului;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul gestionat.
 • 3 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B10   Șef adjunct secție
 • conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 4 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui domeniu de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • este direct responsabil de activitatea subdiviziunii conduse, raportează direct superiorului;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul gestionat.
 • 3 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B11   Șef secție în cadrul direcției
 • conduce activitatea unei subdiviziuni care are un efectiv de cel puţin 4 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui domeniu de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul gestionat.
 • 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B12   Șef serviciu
 • conduce activitatea unei subdiviziuni care are un efectiv de cel puţin 2 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui domeniu/ subdomeniu de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul/ subdomeniul gestionat.
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B13   Șef subdiviziune teritorială
 • conduce activitatea unei subdiviziuni teritoriale a autorităţii autonome;
 • posedă competenţe manageriale de planificare funcţională a activităţii, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.;
 • este responsabil de deciziile luate referitor la activitatea subdiviziunii teritoriale.
 • 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B13   Șef adjunct subdiviziune teritorială
 • conduce activitatea unei subdiviziuni teritoriale a autorităţii autonome;
 • posedă competenţe manageriale de planificare funcţională a activităţii, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.;
 • este responsabil de deciziile luate referitor la activitatea subdiviziunii teritoriale.
 • 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
Funcție publică de execuție
C10   Consultant principal
 • realizează sarcini de complexitate majoră în domeniul elaborării politicilor, coordonării, monitorizării şi evaluării privind implementarea acestora; după caz, expertizează şi definitivează proiectele de acte legislative/ normative;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în mai multe arii de expertiză;
 • manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a datelor complexe, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor de complexitate înaltă în domeniul de competenţă;
 • dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor.
 • 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
001   Consilier

Consilier

Consilier

C11   Consultant superior
 • realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul elaborării politicilor, coordonării, monitorizării şi evaluării privind implementarea acestora; după caz, expertizează şi definitivează proiectele de acte legislative/ normative;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în 1–2 arii de expertiză;
 • manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a datelor, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă;
 • de regulă, dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor.
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
002   Secretar I

Secretar I

Secretar I

C12   Consultant
 • realizează sarcini de complexitate medie în domeniul elaborării politicilor, coordonării, monitorizării şi evaluării privind implementarea acestora; după caz, expertizează şi definitivează proiectele de acte legislative/ normative;
 • posedă cunoştinţe teoretice şi practice într-un domeniu de expertiză;
 • manifestă abilităţi de analiză a datelor, de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă;
 • de regulă, dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor, urmînd instrucţiunile superiorului doar în cazul sarcinilor/ problemelor de complexitate înaltă.
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
003   Secretar II

Secretar II

Secretar II

C13   Controlor de stat principal
 • realizează sarcini de complexitate majoră în domeniul controlului asupra modului de utilizare a resurselor financiare publice, respectării legislaţiei în domeniul concurenţei, al protecției datelor cu caracter personal şi în domeniul monitorizării privind executarea hotărîrilor emise;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în mai multe arii de expertiză;
 • manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a datelor complexe, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor de complexitate înaltă în domeniul de competenţă;
 • dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor;
 • după caz, reprezintă interesele autorităţii/ statului în instanţa de judecată.
 • 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
003   Secretar III

Secretar III

Secretar III

C13   Auditor public principal
 • realizează sarcini de complexitate majoră în domeniul controlului asupra modului de utilizare a resurselor financiare publice, respectării legislaţiei în domeniul concurenţei, al protecției datelor cu caracter personal şi în domeniul monitorizării privind executarea hotărîrilor emise;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în mai multe arii de expertiză;
 • manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a datelor complexe, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor de complexitate înaltă în domeniul de competenţă;
 • dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor;
 • după caz, reprezintă interesele autorităţii/ statului în instanţa de judecată.
 • realizează sarcini de complexitate majoră în domeniul controlului asupra modului de utilizare a resurselor financiare publice, respectării legislaţiei în domeniul concurenţei, al protecției datelor cu caracter personal şi în domeniul monitorizării privind executarea hotărîrilor emise;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în mai multe arii de expertiză;
 • manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a datelor complexe, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor de complexitate înaltă în domeniul de competenţă;
 • dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor;
 • după caz, reprezintă interesele autorităţii/ statului în instanţa de judecată.
 • 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C14   Controlor de stat superior
 • realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul controlului asupra modului de utilizare a resurselor financiare publice respectării legislaţiei în domeniul concurenţei, al protecției datelor cu caracter personal şi în domeniul monitorizării privind executarea hotărîrilor emise;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în 1–2 arii de expertiză;
 • manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a datelor, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă;
 • de regulă, dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor.
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C14   Auditor public superior
 • realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul controlului asupra modului de utilizare a resurselor financiare publice respectării legislaţiei în domeniul concurenţei, al protecției datelor cu caracter personal şi în domeniul monitorizării privind executarea hotărîrilor emise;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în 1–2 arii de expertiză;
 • manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a datelor, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă;
 • de regulă, dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor.
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
006   Atașat

Atașat

Atașat

C15   Controlor de stat
 • realizează sarcini de complexitate medie în domeniul controlului asupra modului de utilizare a resurselor financiare publice, respectării legislaţiei în domeniul concurenţei, al protecției datelor cu caracter personal şi în domeniul monitorizării privind executarea hotărîrilor emise;
 • posedă cunoştinţe teoretice şi practice într-un domeniu de expertiză;
 • manifestă abilităţi de analiză a datelor, de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă;
 • are limite clare de independenţă; necesită supervizare din partea superiorului.
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C15   Auditor public
 • realizează sarcini de complexitate medie în domeniul controlului asupra modului de utilizare a resurselor financiare publice, respectării legislaţiei în domeniul concurenţei, al protecției datelor cu caracter personal şi în domeniul monitorizării privind executarea hotărîrilor emise;
 • posedă cunoştinţe teoretice şi practice într-un domeniu de expertiză;
 • manifestă abilităţi de analiză a datelor, de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă;
 • are limite clare de independenţă; necesită supervizare din partea superiorului.
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C16   Contabil-șef
 • realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul analizei bugetare şi managementului financiar;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă;
 • dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor;
 • exercită atribuţiile de serviciu fără personal în subordine.
 • 3 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C17   Auditor intern principal
 • realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă;
 • dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor.
 • 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • deţinerea certificatului de calificare al auditorului în domeniul specializat;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C18   Auditor intern superior
 • realizează sarcini de complexitate medie în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă;
 • de regulă, dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor, urmînd instrucţiunile superiorului doar în cazul sarcinilor/ problemelor de complexitate înaltă.
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • deţinerea certificatului de calificare al auditorului;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C19   Auditor intern
 • realizează sarcini stabilite în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu;
 • aplică metode, tehnici şi proceduri adecvate domeniului de competenţă în baza instrucţiunilor primite de la superior;
 • are limite clare de independenţă; necesită supervizare din partea superiorului.

abilităţi de utilizare a computerului.

C20   Specialist principal
 • realizează sarcini de complexitate înaltă, interdependente, în domeniul implementării politicilor;
 • aplică cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul de specializare, precum şi proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă;
 • dispune de independenţă în acţiune, cu excepţia sarcinilor complexe ce necesită cunoştinţe şi experienţă profesională suplimentare.
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C21   Specialist superior
 • realizează sarcini de complexitate medie, interdependente, în domeniul implementării politicilor;
 • aplică proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate domeniului de competenţă;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă;
 • după caz, necesită supervizare din partea superiorului.
 • 6 luni de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C22   Specialist
 • realizează sarcini clar definite, de complexitate scăzută, în domeniul implementării politicilor;
 • aplică proceduri, metode şi tehnici profesionale standardizate în domeniul de specializare în baza instrucţiunilor primite de la superior;
 • are limite clare de independenţă; necesită supervizare din partea superiorului.
 • abilităţi de utilizare a computerului.
Funcție publică cu statut special
D3051   Ofițer principal de urmărire penală

Ofițer principal de urmărire penală

Ofițer principal de urmărire penală

D3008   Șef direcție generală

Șef direcție generală

Șef direcție generală

D3070   Ofițer superior de urmărire penală

Ofițer superior de urmărire penală

Ofițer superior de urmărire penală

D3014   Șef direcție

Șef direcție

Șef direcție

D3096   Ofițer de urmărire penală

Ofițer de urmărire penală

Ofițer de urmărire penală

D3193   Șef direcție în cadrul direcției generale

Șef direcție în cadrul direcției generale

Șef direcție în cadrul direcției generale

D3035   Șef secție

Șef secție

Șef secție

D3052   Ofițer superior de urmărire penală pentru cazuri excepționale

Ofițer superior de urmărire penală pentru cazuri excepționale

Ofițer superior de urmărire penală pentru cazuri excepționale

D3053   Ofițer superior de investigații pentru cazuri excepționale

Ofițer superior de investigații  pentru cazuri excepționale

Ofițer superior de investigații  pentru cazuri excepționale

D3194   Șef secție în cadrul direcției

Șef secție în cadrul direcției

Șef secție în cadrul direcției

D3054   Ofițer principal de investigații

Ofițer principal de investigații

Ofițer principal de investigații

D3043   Șef serviciu

Șef serviciu

Șef serviciu

D3071   Ofițer superior de investigații

Ofițer superior de investigații

Ofițer superior de investigații

D3052   Ofițer superior de urmărire penală pentru cazuri excepționale

Ofițer superior de urmărire penală pentru cazuri excepționale

Ofițer superior de urmărire penală pentru cazuri excepționale

D3097   Ofițer de investigații

Ofițer de investigații

Ofițer de investigații

D3070   Ofițer superior de urmărire penală

Ofițer superior de urmărire penală

Ofițer superior de urmărire penală

D3096   Ofițer de urmărire penală

Ofițer de urmărire penală

Ofițer de urmărire penală

D3053   Ofițer superior de investigații pentru cazuri excepționale

Ofițer superior de investigații pentru cazuri excepționale

Ofițer superior de investigații pentru cazuri excepționale

D3071   Ofițer superior de investigații

Ofițer superior de investigații

Ofițer superior de investigații

D3097   Ofițer de investigații

Ofițer de investigații

Ofițer de investigații

D3055   Inspector principal

Inspector principal

Inspector principal

D3072   Inspector superior

Inspector superior

Inspector superior

D3098   Inspector

Inspector

Inspector

D3056   Expert judiciar principal

Expert judiciar principal

Expert judiciar principal

D3073   Expert judiciar superior

Expert judiciar superior

Expert judiciar superior

D3099   Expert judiciar

Expert judiciar

Expert judiciar

D3100   Specialist principal

Specialist principal

Specialist principal

D3123   Specialist superior

Specialist superior

Specialist superior

D3144   Specialist

Specialist

Specialist

Secretariatul Curții Constituționale și autoritatea judecătorească

Funcție publică de conducere de nivel superior
A03   Șef al Secretariatului Curții Constituționale
 • realizează managementul de nivel superior în instituţia publică;
 • posedă competenţe manageriale de planificare funcţională a activităţii instituţiei publice, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.;
 • reprezintă instituţia în relaţiile cu alte autorităţi publice din ţară şi de peste hotare.
 • 5 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
A03   Șef adjunct al Secretariatului Curții Constituționale
 • realizează managementul de nivel superior în instituţia publică;
 • posedă competenţe manageriale de planificare funcţională a activităţii instituţiei publice, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.;
 • reprezintă instituţia în relaţiile cu alte autorităţi publice din ţară şi de peste hotare.
 • 5 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
A03   Șef al Secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii
 • realizează managementul de nivel superior în instituţia publică;
 • posedă competenţe manageriale de planificare funcţională a activităţii instituţiei publice, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.;
 • reprezintă instituţia în relaţiile cu alte autorităţi publice din ţară şi de peste hotare.
 • 5 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
A03   Șef adjunct al Secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii
 • realizează managementul de nivel superior în instituţia publică;
 • posedă competenţe manageriale de planificare funcţională a activităţii instituţiei publice, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.;
 • reprezintă instituţia în relaţiile cu alte autorităţi publice din ţară şi de peste hotare.
 • 5 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
A03   Șef al Secretariatului Curții Supreme de Justiție
 • realizează managementul de nivel superior în instituţia publică;
 • posedă competenţe manageriale de planificare funcţională a activităţii instituţiei publice, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.;
 • reprezintă instituţia în relaţiile cu alte autorităţi publice din ţară şi de peste hotare.
 • 5 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
A03   Șef adjunct al Secretariatului Curții Supreme de Justiție
 • realizează managementul de nivel superior în instituţia publică;
 • posedă competenţe manageriale de planificare funcţională a activităţii instituţiei publice, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.;
 • reprezintă instituţia în relaţiile cu alte autorităţi publice din ţară şi de peste hotare.
 • 5 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
A04   Șef al Aparatului Procuraturii Generale
 • realizează managementul de nivel superior în instituţia publică;
 • posedă competenţe manageriale de planificare funcţională a activităţii instituţiei publice, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.;
 • reprezintă instituţia în relaţiile cu alte autorităţi publice din ţară şi de peste hotare.
 • 5 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
A04   Șef adjunct al Aparatului Procuraturii Generale
 • realizează managementul de nivel superior în instituţia publică;
 • posedă competenţe manageriale de planificare funcţională a activităţii instituţiei publice, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.;
 • reprezintă instituţia în relaţiile cu alte autorităţi publice din ţară şi de peste hotare.
 • 5 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
Funcție publică de conducere
B14   Șef al secretariatului instanței judecătorești
 • asigură activitatea organizatorico-administrativă şi economico-financiară a instanţei judecătoreşti;
 • posedă competenţe manageriale de planificare funcţională a activităţii instanţei judecătoreşti, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice şi materiale;
 • este responsabil de deciziile luate referitor la activitatea instanţei judecătoreşti.
 • 4 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B15   Șef direcție
 • conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 5 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui sector de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • este direct responsabil de activitatea subdiviziunii conduse, raportează direct superiorului;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat.
 • 4 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B14   Șef adjunct al secretariatului instanței judecătorești
 • asigură activitatea organizatorico-administrativă şi economico-financiară a instanţei judecătoreşti;
 • posedă competenţe manageriale de planificare funcţională a activităţii instanţei judecătoreşti, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice şi materiale;
 • este responsabil de deciziile luate referitor la activitatea instanţei judecătoreşti.
 • 4 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B15   Șef adjunct direcție
 • conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 5 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui sector de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • este direct responsabil de activitatea subdiviziunii conduse, raportează direct superiorului;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat.
 • 4 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B16   Șef secție
 • conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 4 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui domeniu de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • este direct responsabil de activitatea subdiviziunii conduse, raportează direct superiorului;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul gestionat.
 • 3 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B16   Șef adjunct secție
 • conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 4 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui domeniu de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • este direct responsabil de activitatea subdiviziunii conduse, raportează direct superiorului;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul gestionat.
 • 3 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B17   Șef secție în cadrul direcției
 • conduce activitatea unei subdiviziuni care are un efectiv de cel puţin 4 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui domeniu de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul gestionat.
 • 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B18   Șef serviciu
 • conduce activitatea unei subdiviziuni care are un efectiv de cel puţin 2 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui domeniu/ subdomeniu de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul/ subdomeniul gestionat.
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
Funcție publică de execuție
C23   Consultant principal
 • realizează sarcini de complexitate majoră în domeniul jurisdicţiei constituţionale; după caz, avizează proiectele de acte legislative/ normative;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în mai multe arii de expertiză;
 • manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a datelor complexe, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor de complexitate înaltă în domeniul de competenţă;
 • dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor.
 • 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C24   Consultant superior
 • realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul jurisdicţiei constituţionale; după caz, avizează proiectele de acte legislative/ normative;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în 1–2 arii de expertiză;
 • manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a datelor, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă;
 • de regulă, dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor.
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C25   Consultant
 • realizează sarcini de complexitate medie în domeniul jurisdicţiei constituţionale; după caz, avizează proiectele de acte legislative/ normative;
 • posedă cunoştinţe teoretice şi practice într-un domeniu de expertiză;
 • manifestă abilităţi de analiză a datelor, de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă;
 • de regulă, dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor, urmînd instrucţiunile superiorului doar în cazul sarcinilor/ problemelor de complexitate înaltă.
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C26   Asistent judiciar
 • realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul înfăptuirii justiţiei;
 • manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a datelor complexe, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor în domeniul dreptului;
 • dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor.
 • 3 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C27   Consultant al procurorului
 • realizează sarcini de complexitate înaltă în elaborarea politicilor în domeniul dreptului penal;
 • manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a datelor complexe, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor de complexitate înaltă în domeniul de competenţă;
 • dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor.
 • 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C28   Grefier
 • îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Legea privind statutul şi organizarea activităţii grefierilor din instanţele judecătoreşti.
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C29   Contabil-șef
 • realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul analizei bugetare şi managementului financiar;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă;
 • dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor;
 • exercită atribuţiile de serviciu fără personal în subordine.
 • 3 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C30   Specialist principal
 • realizează sarcini de complexitate înaltă, interdependente, într-un domeniu de competenţă;
 • aplică cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul de specializare, precum şi proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă;
 • dispune de independenţă în acţiune, cu excepţia sarcinilor complexe ce necesită cunoştinţe şi experienţă profesională suplimentare.
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C31   Specialist superior
 • realizează sarcini de complexitate medie, interdependente, într-un domeniu de competenţă;
 • aplică proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate domeniului de competenţă;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă;
 • după caz, necesită supervizare din partea superiorului.
 • 6 luni de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C32   Specialist
 • realizează sarcini clar definite, de complexitate scăzută, într-un domeniu de competenţă;
 • aplică proceduri, metode şi tehnici profesionale standardizate în domeniul de specializare în baza instrucţiunilor primite de la superior;
 • are limite clare de independenţă; necesită supervizare din partea superiorului.
 • abilităţi de utilizare a computerului.

Organele centrale de specialitate ale AP și alte AAC

Funcție publică de conducere de nivel superior
A05   Secretar general al ministerului
 • realizează managementul de nivel superior în autoritatea publică;
 • posedă competenţe manageriale de planificare strategică şi funcţională a activităţii autorităţii publice, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.;
 • reprezintă autoritatea publică în relaţiile cu alte autorităţi publice din ţară şi de peste hotare.
 • 5 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
A07   Secretar general adjunct al ministerului

Secretar general adjunct al ministerului

Secretar general adjunct al ministerului

A06   Secretar de stat
 • realizează managementul de nivel superior în autoritatea publică;
 • posedă competenţe manageriale de planificare strategică şi funcţională a activităţii autorităţii publice, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.;
 • reprezintă autoritatea publică în relaţiile cu alte autorităţi publice din ţară şi de peste hotare.
 • 5 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
A06   Director general adjunct

  

 • realizează managementul de nivel superior în autoritatea publică;
 • posedă competenţe manageriale de planificare strategică şi funcţională a activităţii autorităţii publice, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.;
 • reprezintă autoritatea publică în relaţiile cu alte autorităţi publice din ţară şi de peste hotare.
 • 5 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
A06   Vicepreședinte al Casei Naționale de Asigurări Sociale

  

 • realizează managementul de nivel superior în autoritatea publică;
 • posedă competenţe manageriale de planificare strategică şi funcţională a activităţii autorităţii publice, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.;
 • reprezintă autoritatea publică în relaţiile cu alte autorităţi publice din ţară şi de peste hotare.

 

 • 5 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
Funcție publică de conducere
B19   Șef direcție generală
 • conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 18 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui sector complex de activitate în domeniul elaborării politicilor, coordonării, monitorizării şi evaluării privind implementarea acestora, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat.
 • 5 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B25   Director

Director

Director

B26   Şef inspectorat/ inspecţie

Şef inspectorat/ inspecţie
 

Şef inspectorat/ inspecţie
 

B19   Șef adjunct direcție generală
 • conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 18 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui sector complex de activitate în domeniul elaborării politicilor, coordonării, monitorizării şi evaluării privind implementarea acestora, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat.
 • 5 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B25   Director adjunct

Director adjunct

Director adjunct

B26   Şef adjunct inspectorat/ inspecţie

Şef adjunct inspectorat/ inspecţie

Şef adjunct inspectorat/ inspecţie

B20   Șef direcție
 • conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 5 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui sector de activitate în domeniul elaborării politicilor, coordonării, monitorizării şi evaluării privind implementarea acestora, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • este direct responsabil de activitatea subdiviziunii conduse, raportează direct superiorului;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat.
 • 4 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B20   Șef adjunct direcție
 • conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 5 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui sector de activitate în domeniul elaborării politicilor, coordonării, monitorizării şi evaluării privind implementarea acestora, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • este direct responsabil de activitatea subdiviziunii conduse, raportează direct superiorului;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat.
 • 4 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B21   Șef direcție în cadrul direcției generale
 • conduce activitatea unei subdiviziuni care are un efectiv de cel puţin 5 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui sector de activitate în domeniul elaborării politicilor, coordonării, monitorizării şi evaluării privind implementarea acestora, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat.
 • 4 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B22   Șef secție
 • conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 4 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui domeniu de activitate privind elaborarea politicilor, coordonarea, monitorizarea şi evaluarea implementării acestora, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • este direct responsabil de activitatea subdiviziunii conduse, raportează direct superiorului;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul gestionat.
 • 3 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B22   Șef adjunct secție
 • conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 4 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui domeniu de activitate privind elaborarea politicilor, coordonarea, monitorizarea şi evaluarea implementării acestora, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • este direct responsabil de activitatea subdiviziunii conduse, raportează direct superiorului;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul gestionat.
 • 3 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B23   Șef secție în cadrul direcției
 • conduce activitatea unei subdiviziuni care are un efectiv de cel puţin 4 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui domeniu de activitate privind elaborarea politicilor, coordonarea, monitorizarea şi evaluarea implementării acestora, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul gestionat.
 • 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B24   Șef serviciu
 • conduce activitatea unei subdiviziuni care are un efectiv de cel puţin 2 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui domeniu/ subdomeniu de activitate privind elaborarea politicilor, coordonarea, monitorizarea şi evaluarea implementării acestora, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul/ subdomeniul gestionat.
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B35   Şef subdiviziune teritorială
 • conduce activitatea unei subdiviziuni teritoriale din subordinea autorităţii administrative centrale;
 • posedă competenţe manageriale de planificare funcţională a activităţii,
 • de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.;
 • este responsabil de deciziile luate referitor la activitatea subdiviziunii teritoriale.
 • 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B35   Şef adjunct subdiviziune teritorială
 • conduce activitatea unei subdiviziuni teritoriale din subordinea autorităţii administrative centrale;
 • posedă competenţe manageriale de planificare funcţională a activităţii,
 • de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.;
 • este responsabil de deciziile luate referitor la activitatea subdiviziunii teritoriale.
 • 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
Funcție publică de execuție
C33   Consultant principal
 • realizează sarcini de complexitate majoră în domeniul elaborării politicilor, monitorizării şi evaluării privind implementarea acestora; după caz, avizează proiectele de acte legislative/ normative;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în mai multe arii de expertiză;
 • manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a datelor complexe, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor de complexitate înaltă în domeniul de competenţă;
 • dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor.
 • 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C33   Consultant principal

Consultant principal

Consultant principal

C34   Consultant superior
 • realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul elaborării politicilor, monitorizării şi evaluării privind implementarea acestora; după caz, avizează proiectele de acte legislative/ normative;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în 1–2 arii de expertiză;
 • manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a datelor, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă;
 • de regulă, dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor.
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C35   Consultant
 • realizează sarcini de complexitate medie în domeniul elaborării politicilor, monitorizării şi evaluării privind implementarea acestora; după caz, avizează proiectele de acte legislative/ normative;
 • posedă cunoştinţe teoretice şi practice într-un domeniu de expertiză;
 • manifestă abilităţi de analiză a datelor, de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă;
 • de regulă, dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor, urmînd instrucţiunile superiorului doar în cazul sarcinilor/ problemelor de complexitate înaltă.
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C36   Auditor intern principal
 • realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern/ extern, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă;
 • dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor.
 • 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • deţinerea certificatului de calificare al auditorului în domeniul specializat;
 • specializare în domeniul de activitate;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C36   Controlor-revizor principal
 • realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern/ extern, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă;
 • dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor.
 • 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • deţinerea certificatului de calificare al auditorului în domeniul specializat;
 • specializare în domeniul de activitate;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C37   Auditor intern superior
 • realizează sarcini de complexitate medie în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern/ extern, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă;
 • de regulă, dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor, urmînd instrucţiunile superiorului doar în cazul sarcinilor/ problemelor de complexitate înaltă.
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • deţinerea certificatului de calificare al auditorului;
 • specializare în domeniul de activitate;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C37   Controlor-revizor superior
 • realizează sarcini de complexitate medie în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern/ extern, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă;
 • de regulă, dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor, urmînd instrucţiunile superiorului doar în cazul sarcinilor/ problemelor de complexitate înaltă.
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • deţinerea certificatului de calificare al auditorului;
 • specializare în domeniul de activitate;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C38   Auditor intern
 • realizează sarcini stabilite în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern/ extern, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu;
 • aplică metode, tehnici şi proceduri adecvate domeniului de competenţă în baza instrucţiunilor primite de la superior;
 • are limite clare de independenţă; necesită supervizare din partea superiorului.
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C38   Controlor-revizor
 • realizează sarcini stabilite în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern/ extern, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu;
 • aplică metode, tehnici şi proceduri adecvate domeniului de competenţă în baza instrucţiunilor primite de la superior;
 • are limite clare de independenţă; necesită supervizare din partea superiorului.
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C39   Contabil-șef
 • realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul analizei bugetare şi managementului financiar;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă;
 • dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor;
 • exercită atribuţiile de serviciu fără personal în subordine.
 • 3 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C40   Specialist principal
 • realizează sarcini de complexitate înaltă, interdependente, în domeniul implementării politicilor;
 • aplică cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul de specializare, precum şi proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă;
 • dispune de independenţă în acţiune, cu excepţia sarcinilor complexe ce necesită cunoştinţe şi experienţă profesională suplimentare.
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C41   Specialist superior
 • realizează sarcini de complexitate medie, interdependente, în domeniul implementării politicilor;
 • aplică proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate domeniului de competenţă;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă;
 • după caz, necesită supervizare din partea superiorului.
 • 6 luni de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C42   Specialist
 • realizează sarcini clar definite, de complexitate scăzută, în domeniul implementării politicilor;
 • aplică proceduri, metode şi tehnici profesionale standardizate în domeniul de specializare, în baza instrucţiunilor primite de la superior;
 • are limite clare de independenţă; necesită supervizare din partea superiorului.
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C43   Inspector principal
 • realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul executării activităţilor de control şi de inspectare a procesului de implementare a actelor normative în anumite domenii;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă;
 • dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor.
 • 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • specializare în domeniul de activitate;
 • deţinere a certificatului de calificare al auditorului în domeniul specializat;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C44   Inspector superior
 • realizează sarcini de complexitate medie în domeniul executării activităţilor de control şi de inspectare a procesului de implementare a actelor normative în anumite domenii;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă;
 • de regulă, dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor, urmînd instrucţiunile superiorului doar în cazul sarcinilor/problemelor de complexitate înaltă.
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • specializare în domeniul de activitate;
 • deţinere a certificatului de calificare al auditorului;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C45   Inspector
 • realizează sarcini de complexitate scăzută în domeniul executării activităţilor de control şi de inspectare a procesului de implementare a actelor normative în anumite domenii;
 • aplică metode, tehnici şi proceduri adecvate domeniului de competenţă în baza instrucţiunilor primite de la superior;
 • are limite clare de independenţă; necesită supervizare din partea superiorului.
 • abilităţi de utilizare a computerului.
Funcţii de execuţie
C58   Consilier

Consilier

Consilier

C60   Secretar I

Secretar I

Secretar I

C61   Secretar II

Secretar II

Secretar II

005   Atașat

Atașat

Atașat

C43   Inspector principal

Inspector principal

Inspector principal

C63   Secretar III

Secretar III

Secretar III

Autoritățile din subordinea OCS ale AP și din subordinea altor AAC

Funcție publică de conducere
B25   Director
 • conduce activitatea unei autorităţi publice din subordinea ministerelor sau a altor autorităţi administrative centrale;
 • posedă competenţe manageriale de planificare strategică şi funcţională a activităţii autorităţii publice, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.;
 • este responsabil de deciziile luate referitor la activitatea autorităţii publice.
 • 4 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B25   Vicepreședinte al Consiliului Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare
 • conduce activitatea unei autorităţi publice din subordinea ministerelor sau a altor autorităţi administrative centrale;
 • posedă competenţe manageriale de planificare strategică şi funcţională a activităţii autorităţii publice, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.;
 • este responsabil de deciziile luate referitor la activitatea autorităţii publice.
 • 4 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B25   Secretar general al Consiliului Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare
 • conduce activitatea unei autorităţi publice din subordinea ministerelor sau a altor autorităţi administrative centrale;
 • posedă competenţe manageriale de planificare strategică şi funcţională a activităţii autorităţii publice, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.;
 • este responsabil de deciziile luate referitor la activitatea autorităţii publice.
 • 4 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B25   Director adjunct
 • conduce activitatea unei autorităţi publice din subordinea ministerelor sau a altor autorităţi administrative centrale;
 • posedă competenţe manageriale de planificare strategică şi funcţională a activităţii autorităţii publice, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.;
 • este responsabil de deciziile luate referitor la activitatea autorităţii publice.
 • 4 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B26   Șef inspectorat/ inspecție
 • conduce activitatea unei autorităţi publice din subordinea ministerelor sau a altor autorităţi administrative centrale;
 • posedă competenţe manageriale de planificare strategică şi funcţională a activităţii autorităţii publice, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.;
 • este responsabil de deciziile luate referitor la activitatea autorităţii publice.
 • 4 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B25   Președinte al Consiliului Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare
 • conduce activitatea unei autorităţi publice din subordinea ministerelor sau a altor autorităţi administrative centrale;
 • posedă competenţe manageriale de planificare strategică şi funcţională a activităţii autorităţii publice, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.;
 • este responsabil de deciziile luate referitor la activitatea autorităţii publice.
 • 4 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului,
B26   Șef adjunct inspectorat/ inspecție
 • conduce activitatea unei autorităţi publice din subordinea ministerelor sau a altor autorităţi administrative centrale;
 • posedă competenţe manageriale de planificare strategică şi funcţională a activităţii autorităţii publice, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.;
 • este responsabil de deciziile luate referitor la activitatea autorităţii publice.
 • 4 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B27   Șef al Oficiului central de probațiune
 • conduce activitatea unei autorităţi publice din subordinea ministerelor sau a altor autorităţi administrative centrale;
 • posedă competenţe manageriale de planificare funcţională a activităţii autorităţii publice, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.;
 • este responsabil de deciziile luate referitor la activitatea autorităţii publice.
 • 4 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B27   Șef adjunct al Oficiului central de probațiune
 • conduce activitatea unei autorităţi publice din subordinea ministerelor sau a altor autorităţi administrative centrale;
 • posedă competenţe manageriale de planificare funcţională a activităţii autorităţii publice, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.;
 • este responsabil de deciziile luate referitor la activitatea autorităţii publice.
 • 4 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B28   Șef direcție generală
 • conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 18 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui sector complex de activitate în domeniul implementării/ coordonării implementării politicilor;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat.
 • 3 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B28   Șef adjunct direcție generală
 • conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 18 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui sector complex de activitate în domeniul implementării/ coordonării implementării politicilor;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat.
 • 3 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B29   Custode principal de fonduri
 • conduce activitatea arhivelor centrale, a serviciilor raionale (municipale) şi departamentale de arhivă;
 • este responsabil de gestionarea unui sector complex de activitate, raportează direct superiorului;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la sectorul gestionat.
 • 4 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B30   Șef direcție
 • conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 5 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui sector de activitate în domeniul implementării/ coordonării implementării politicilor;
 • este direct responsabil de activitatea subdiviziunii conduse, raportează direct superiorului;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat.
 • 3 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B30   Șef adjunct direcție
 • conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 5 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui sector de activitate în domeniul implementării/ coordonării implementării politicilor;
 • este direct responsabil de activitatea subdiviziunii conduse, raportează direct superiorului;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat.
 • 3 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B31   Șef direcție în cadrul direcției generale
 • conduce activitatea unei subdiviziuni care are un efectiv de cel puţin 5 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui sector de activitate în domeniul implementării/ coordonării implementării politicilor;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat.
 • 3 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B32   Șef secție
 • conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 4 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui domeniu de activitate privind implementarea/ coordonarea implementării politicilor;
 • este direct responsabil de activitatea subdiviziunii conduse, raportează direct superiorului;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul gestionat.
 • 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B32   Șef adjunct secție
 • conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 4 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui domeniu de activitate privind implementarea/ coordonarea implementării politicilor;
 • este direct responsabil de activitatea subdiviziunii conduse, raportează direct superiorului;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul gestionat.
 • 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B33   Șef secție în cadrul direcției
 • conduce activitatea unei subdiviziuni care are un efectiv de cel puţin 4 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui domeniu de activitate privind implementarea/ coordonarea implementării politicilor;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul gestionat.
 • 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B34   Șef serviciu
 • conduce activitatea unei subdiviziuni care are un efectiv de cel puţin 2 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui domeniu/ subdomeniu de activitate privind implementarea/ coordonarea implementării politicilor;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul/ subdomeniul gestionat.
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B35   Șef subdiviziune teritorială
 • conduce activitatea unei subdiviziuni teritoriale din subordinea autorităţii administrative centrale;
 • posedă competenţe manageriale de planificare funcţională a activităţii, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.;
 • este responsabil de deciziile luate referitor la activitatea subdiviziunii teritoriale.
 • 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B35   Șef adjunct subdiviziune teritorială
 • conduce activitatea unei subdiviziuni teritoriale din subordinea autorităţii administrative centrale;
 • posedă competenţe manageriale de planificare funcţională a activităţii, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.;
 • este responsabil de deciziile luate referitor la activitatea subdiviziunii teritoriale.
 • 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B35   Șef inspectorat/ inspecție teritorială
 • conduce activitatea unei subdiviziuni teritoriale din subordinea autorităţii administrative centrale;
 • posedă competenţe manageriale de planificare funcţională a activităţii, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.;
 • este responsabil de deciziile luate referitor la activitatea subdiviziunii teritoriale.
 • 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B35   Șef adjunct inspectorat/ inspecție teritorială
 • conduce activitatea unei subdiviziuni teritoriale din subordinea autorităţii administrative centrale;
 • posedă competenţe manageriale de planificare funcţională a activităţii, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.;
 • este responsabil de deciziile luate referitor la activitatea subdiviziunii teritoriale.
 • 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
Funcție publică de execuție
C43   Inspector principal
 • realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul executării activităţilor de control şi de inspectare a procesului de implementare a actelor normative în anumite domenii;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă;
 • dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor.
 • 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • specializare în domeniul de activitate;
 • deţinerea certificatului de calificare al auditorului în domeniul specializat;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C25   Consultant

Consultant

Consultant

C33   Consultant principal

Consultant principal

Consultant principal

C34   Consultant superior

Consultant superior

Consultant superior

C35   Consultant

Consultant

Consultant

C43   Controlor-revizor principal
 • realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul executării activităţilor de control şi de inspectare a procesului de implementare a actelor normative în anumite domenii;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă;
 • dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor.
 • 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • specializare în domeniul de activitate;
 • deţinerea certificatului de calificare al auditorului în domeniul specializat;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C43   Auditor intern principal
 • realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul executării activităţilor de control şi de inspectare a procesului de implementare a actelor normative în anumite domenii;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă;
 • dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor.
 • 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • specializare în domeniul de activitate;
 • deţinerea certificatului de calificare al auditorului în domeniul specializat;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C44   Inspector superior
 • realizează sarcini de complexitate medie în domeniul executării activităţilor de control şi de inspectare a procesului de implementare a actelor normative în anumite domenii;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă;
 • de regulă, dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor, urmînd instrucţiunile superiorului doar în cazul sarcinilor/ problemelor de complexitate înaltă.
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • specializare în domeniul de activitate;
 • deţinerea certificatului de calificare al auditorului;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C44   Controlor-revizor superior
 • realizează sarcini de complexitate medie în domeniul executării activităţilor de control şi de inspectare a procesului de implementare a actelor normative în anumite domenii;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă;
 • de regulă, dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor, urmînd instrucţiunile superiorului doar în cazul sarcinilor/ problemelor de complexitate înaltă.
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • specializare în domeniul de activitate;
 • deţinerea certificatului de calificare al auditorului;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C44   Auditor intern superior
 • realizează sarcini de complexitate medie în domeniul executării activităţilor de control şi de inspectare a procesului de implementare a actelor normative în anumite domenii;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă;
 • de regulă, dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor, urmînd instrucţiunile superiorului doar în cazul sarcinilor/ problemelor de complexitate înaltă.
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • specializare în domeniul de activitate;
 • deţinerea certificatului de calificare al auditorului;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C45   Inspector
 • realizează sarcini de complexitate scăzută în domeniul executării activităţilor de control şi de inspectare a procesului de implementare a actelor normative în anumite domenii;
 • aplică metode, tehnici şi proceduri adecvate domeniului de competenţă în baza instrucţiunilor primite de la superior;
 • are limite clare de independenţă; necesită supervizare din partea superiorului.
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C45   Controlor-revizor
 • realizează sarcini de complexitate scăzută în domeniul executării activităţilor de control şi de inspectare a procesului de implementare a actelor normative în anumite domenii;
 • aplică metode, tehnici şi proceduri adecvate domeniului de competenţă în baza instrucţiunilor primite de la superior;
 • are limite clare de independenţă; necesită supervizare din partea superiorului.
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C45   Auditor intern
 • realizează sarcini de complexitate scăzută în domeniul executării activităţilor de control şi de inspectare a procesului de implementare a actelor normative în anumite domenii;
 • aplică metode, tehnici şi proceduri adecvate domeniului de competenţă în baza instrucţiunilor primite de la superior;
 • are limite clare de independenţă; necesită supervizare din partea superiorului.
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C46   Consilier de probațiune principal
 • realizează sarcini de complexitate înaltă, interdependente, în domeniul evidenţei şi exercitării controlului asupra persoanelor condamnate;
 • aplică cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul de specializare, precum şi proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă;
 • dispune de independenţă în acţiune, cu excepţia sarcinilor complexe ce necesită cunoştinţe şi experienţă profesională suplimentare.
 • 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C47   Consilier de probațiune superior
 • realizează sarcini de complexitate medie, interdependente, în domeniul evidenţei şi exercitării controlului asupra persoanelor condamnate;
 • aplică proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate domeniului de competenţă;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă;
 • după caz, necesită supervizare din partea superiorului.
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C48   Consilier de probațiune
 • realizează sarcini clar definite, de complexitate scăzută, în domeniul evidenţei şi exercitării controlului asupra persoanelor condamnate în baza instrucţiunilor primite de la superior;
 • aplică proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate domeniului de competenţă;
 • are limite clare de independenţă; necesită supervizare din partea superiorului.
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C49   Contabil-șef
 • realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul analizei bugetare şi managementului financiar;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă;
 • dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor;
 • exercită atribuţiile de serviciu fără personal în subordine.
 • 3 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C50   Specialist principal
 • realizează sarcini de complexitate înaltă, interdependente, în domeniul implementării/ coordonării implementării politicilor;
 • aplică cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul de specializare, precum şi proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă;
 • dispune de independenţă în acţiune, cu excepţia sarcinilor complexe ce necesită cunoştinţe şi experienţă profesională suplimentare.
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C51   Specialist superior
 • realizează sarcini de complexitate medie, interdependente, în domeniul implementării politicilor;
 • aplică proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate domeniului de competenţă;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă;
 • după caz, necesită supervizare din partea superiorului.
 • 6 luni de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C52   Specialist
 • realizează sarcini clar definite, de complexitate scăzută, în domeniul implementării politicilor;
 • aplică proceduri, metode şi tehnici profesionale standardizate în domeniul de specializare, în baza instrucţiunilor primite de la superior;
 • are limite clare de independenţă; necesită supervizare din partea superiorului.
 • abilităţi de utilizare a computerului.

Autoritățile administrației publice locale de nivelul II și cele ale municipiului Bălți

Funcție publică de conducere
B36   Secretar al consiliului municipal
 • îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Legea privind administraţia publică locală.
 • conform prevederilor Legii privind administraţia publică locală.
B36   Secretar al consiliului raional
 • îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Legea privind administraţia publică locală.
 • conform prevederilor Legii privind administraţia publică locală.
B38   Secretar al preturii
 • îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Legea privind administraţia publică locală.
 • conform prevederilor Legii privind administraţia publică locală.
B39   Șef direcție generală
 • conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 18 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui sector complex de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • este direct responsabil de activitatea subdiviziunii conduse, raportează direct superiorului;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat.
 • 4 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B39   Șef adjunct direcție generală
 • conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 18 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui sector complex de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • este direct responsabil de activitatea subdiviziunii conduse, raportează direct superiorului;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat.
 • 4 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B40   Șef direcție
 • conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 5 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui sector de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • este direct responsabil de activitatea subdiviziunii conduse, raportează direct superiorului;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat.
 • 3 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B40   Șef adjunct direcție
 • conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 5 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui sector de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • este direct responsabil de activitatea subdiviziunii conduse, raportează direct superiorului;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat.
 • 3 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B41   Șef direcție în cadrul direcției generale
 • conduce activitatea unei subdiviziuni care are un efectiv de cel puţin 5 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui sector de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat.
 • 3 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B42   Șef secție
 • conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 4 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui domeniu de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • este direct responsabil de activitatea subdiviziunii conduse, raportează direct superiorului;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul gestionat.
 • 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B42   Șef adjunct secție
 • conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 4 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui domeniu de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • este direct responsabil de activitatea subdiviziunii conduse, raportează direct superiorului;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul gestionat.
 • 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B43   Șef secție în cadrul direcției
 • conduce activitatea unei subdiviziuni care are un efectiv de cel puţin 4 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui domeniu de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul gestionat.
 • 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
B44   Șef serviciu
 • conduce activitatea unei subdiviziuni care are un efectiv de cel puţin 2 unităţi de personal;
 • este responsabil de gestionarea unui domeniu/ subdomeniu de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;
 • posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;
 • este responsabil de deciziile operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul/ subdomeniul gestionat.
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
Funcție publică de execuție
C53   Contabil-șef
 • realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul analizei bugetare şi managementului financiar;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă;
 • dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor;
 • exercită atribuţiile de serviciu fără personal în subordine.
 • 3 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C54   Arhitect-șef
 • realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul arhitecturii şi urbanismului;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă;
 • dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor.
 • 3 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C55   Auditor intern principal
 • realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă;
 • dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor.
 • 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • deţinerea certificatului de calificare al auditorului în domeniul specializat;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C56   Auditor intern superior
 • realizează sarcini de complexitate medie în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă;
 • de regulă, dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor, urmînd instrucţiunile superiorului doar în cazul sarcinilor/ problemelor de complexitate înaltă.
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • deţinerea certificatului de calificare al auditorului;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C57   Auditor intern
 • realizează sarcini stabilite în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu;
 • aplică metode, tehnici şi proceduri adecvate domeniului de competenţă în baza instrucţiunilor primite de la superior;
 • are limite clare de independenţă; necesită supervizare din partea superiorului.
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C58   Specialist principal
 • realizează sarcini de complexitate înaltă, interdependente, în domeniul implementării politicilor;
 • aplică cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul de specializare, precum şi proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă;
 • dispune de independenţă în acţiune, cu excepţia sarcinilor complexe ce necesită cunoştinţe şi experienţă profesională suplimentare.
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C59   Specialist superior
 • realizează sarcini de complexitate medie, interdependente, în domeniul implementării politicilor;
 • aplică proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate domeniului de competenţă;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă;
 • după caz, necesită supervizare din partea superiorului.
 • 6 luni de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C60   Specialist
 • realizează sarcini clar definite, de complexitate scăzută, în domeniul implementării politicilor;
 • aplică proceduri, metode şi tehnici profesionale standardizate în domeniul de specializare în baza instrucţiunilor primite de la superior;
 • are limite clare de independenţă; necesită supervizare din partea superiorului.
 • abilităţi de utilizare a computerului.

Autoritățile administrației publice locale de nivelul I

Funcție publică de conducere
B45   Secretar al consiliului local
 • îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Legea privind administraţia publică locală.
 • conform prevederilor Legii privind administraţia publică locală.
Funcție publică de execuție
C61   Contabil-șef
 • realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul analizei bugetare şi managementului financiar;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă;
 • dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor;
 • exercită atribuţiile de serviciu fără personal în subordine.
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C62   Arhitect-șef
 • realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul arhitecturii şi urbanismului;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă;
 • dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor.
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C63   Auditor intern principal
 • realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă;
 • dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor.
 • 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • deţinerea certificatului de calificare al auditorului în domeniul specializat;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C64   Auditor intern superior
 • realizează sarcini de complexitate medie în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu;
 • posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă;
 • de regulă, dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor, urmînd instrucţiunile superiorului doar în cazul sarcinilor/ problemelor de complexitate înaltă.
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • deţinerea certificatului de calificare al auditorului;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C65   Auditor intern
 • realizează sarcini stabilite în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu;
 • aplică metode, tehnici şi proceduri adecvate domeniului de competenţă în baza instrucţiunilor primite de la superior;
 • are limite clare de independenţă; necesită supervizare din partea superiorului.
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C66   Specialist principal
 • realizează sarcini de complexitate înaltă, interdependente, în domeniul implementării politicilor;
 • aplică cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul de specializare, precum şi proceduri, metode şi tehnici profesionale corespunzătoare;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă;
 • dispune de independenţă în acţiune, cu excepţia sarcinilor complexe ce necesită cunoştinţe şi experienţă profesională suplimentare;
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C67   Specialist superior
 • realizează sarcini de complexitate medie, interdependente, în domeniul implementării politicilor;
 • aplică proceduri, metode şi tehnici profesionale corespunzătoare domeniului de competenţă;
 • manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă;
 • după caz, necesită supervizare din partea superiorului.
 • 6 luni de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.
C68   Specialist
 • realizează sarcini clar definite, de complexitate scăzută, în domeniul implementării politicilor;
 • aplică proceduri, metode şi tehnici profesionale standardizate în domeniul de specializare în baza instrucţiunilor primite de la superior;
 • are limite clare de independenţă; necesită supervizare din partea superiorului.
 • abilităţi de utilizare a computerului.