Baza normativă

 1. Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 2. Legea nr.25/2012 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 3. Legea cu privire la Guvern nr.136/2017;
 4. Legea nr. 100 /2017 cu privire la actele normative;
 5. Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 6. Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 7. Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sistemul bugetar;
 8. Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;
 9. Legea nr.98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;
 10. Legea nr.5/2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați;
 11. Legea integrităţii nr.82/2017;
 12. Legea nr.982/2000 privind accesul la informaţie;
 13. Legea nr.155/2011 privind aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice;
 14. Hotărârea Guvernului nr.201/2009  privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Alte documente utile