În scopul asigurării unei guvernării transparente şi eficiente prin furnizarea informaţiei despre toate funcţiile publice vacante sau temporar vacante pentru ocuparea cărora autorităţile publice organizează concurs pe un portal unic, accesibil tuturor categoriilor de utilizatori, Cancelaria de Stat a elaborat și promovat Hotărîrea Guvernului nr.1022/2013 cu privire la crearea şi administrarea portalului guvernamental unic al funcţiilor publice pentru ocuparea cărora autorităţile publice organizează concurs.

Oportunitatea creării portalului rezidă din necesitatea facilitării modalităţii de colectare a acestor date de către viitorii participanţi la concurs, precum şi standardizarea informaţiilor necesare a fi introduse la plasarea anunţurilor.

Indicatorul de impact constă în guvernarea mai transparentă şi eficientă prin asigurarea informării cetăţeanului despre dreptul de a participa la administrarea treburilor publice şi, respectiv, asigurarea accesului la o funcţie publică, consfinţite în art. 39 din Constituţia Republicii Moldova. Prin crearea şi dezvoltarea acestui portal va fi nevoie de eforturi mai mici pentru a se obţine un număr mai mare de participanţi la concursurile organizate de autorităţile publice pentru ocuparea funcţiilor publice vacante sau temporar vacante. Majorarea numărului de persoane ce vor participa la concursurile organizate în cadrul autorităţilor publice va duce la creşterea concurenţei, la selectarea personalului mai pregătit, iar în final la creşterea calităţii serviciilor publice prestate în adresa cetăţeanului.

Potrivit art.29 alin.(3) al Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, condiţiile de desfăşurare a concursului se publică într-o publicaţie periodică, pe pagina web a autorităţii publice iniţiatoare, precum şi se afişează pe panoul informaţional la sediul autorităţii publice, într-un loc vizibil şi accesibil publicului, cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data desfăşurării concursului. Asigurarea interconexiunii paginii web a autorităţii publice cu portalul guvernamental unic al funcţiilor publice pentru ocuparea cărora autorităţile publice organizează concurs va permite importarea automată a datelor odată introduse (datele vor apărea automat pe pagina web a autorităţii publice iniţiatoare). Implementarea portalului guvernamental unic al funcţiilor publice pentru ocuparea cărora autorităţile publice organizează concurs are şi scopul excluderii în viitor a necesităţii publicării anunţurilor în publicaţiile periodice şi respectiv se vor economisi mijloacele financiare necesare în acest sens.