Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

Descrierea autoritate publică


Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) este autoritatea administrativă centrală din subordinea Guvernului care implementează politica statului în domeniile de activitate: sanitar-veterinar și zootehnie, fitosanitar și protecția plantelor, siguranța și calitatea alimentelor, producerea și circulația vinului și a produselor alcoolice, protecția consumatorului în domeniul alimentar, respectarea condițiilor de licențiere conform domeniului aferent.

ANSA fost creată la 16 ianuarie 2013, în baza reorganizării prin fuziune a Agenţiei Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală si Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer.

Prin  Hotărârea Guvernului Nr. 600 din 27.06.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor a fost aprobat Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea ANSA. Structura organizatorică, lista posturilor de inspecție la frontieră, lista subdiviziunilor teritoriale, precum și structura-tip a subdiviziunii teritoriale și lista instituțiilor publice în care ANSA exercită calitatea de fondator sunt stabilite în Regulament.

ANSA are misiunea de a asigura implementarea politicilor statului în domeniile orientate spre garantarea siguranței alimentelor și a calității produselor alimentare, inclusiv a alcoolului etilic, a producției alcoolice, produselor vitivinicole și a berii, întreținerea unui sistem de măsuri publice menite să asigure sănătatea animală și protecția plantelor, inofensivitatea produselor alimentare și a materiei prime, precum și protecția consumatorilor în domeniul alimentar.