Cancelaria de Stat

Descrierea autoritate publică


Cancelaria de Stat este autoritatea publică care asigură organizarea activităţii Guvernului în vederea realizării de către acesta a politicii interne şi externe a statului, crearea cadrului general pentru definirea priorităţilor de activitate a Guvernului, suportul metodologic şi organizatoric pentru sistemul de planificare, elaborare şi implementare a politicilor publice de către autorităţile guvernamentale, monitorizarea implementării programului de guvernare, prezentarea materialelor analitice şi informaţionale, pregătirea proiectelor de acte ale Guvernului, inclusiv realizarea dreptului de iniţiativă legislativă, şi verificarea executării acestora, precum şi exercitarea de către Guvern a prerogativelor ce ţin de relaţiile sale cu autorităţile administraţiei publice locale.