Ministerul Apărării

Descrierea autoritate publică


Misiunea Ministerului Apărării
Ministerul Apărării are misiunea să elaboreze politica de apărare, să conducă şi să coordoneze construcţia şi dezvoltarea Armatei Naţionale, să determine riscurile şi ameninţările cu caracter militar şi necesităţile privind pregătirea sistemului naţional de apărare pentru asigurarea securităţii militare a statului.

Organizarea activităţii Ministerului Apărării

Ministerul Apărării administrează domeniul public central de specialitate prin intermediul Aparatului Central al ministerului, iar conducerea politico-militară a Armatei Naţionale – prin intermediul Marelui Stat Major. Din momentul instituirii în stat a stării de urgenţă, de asediu sau de război, ministerul, în calitatea sa de organ guvernamental, întreprinde toate măsurile de asigurare politică, legislativă (juridică), tehnico-materială şi financiară, de pregătire şi protecţie socială a cadrelor, îndreptate spre executarea sarcinilor militare puse în seama Armatei Naţionale de către Preşedintele Republicii Moldova - Comandant Suprem al Forţelor Armate.
 
Ministerul Apărării este condus de ministrul Apărării, numit în funcţie de către Preşedintele Republicii Moldova, în modul stabilit de legislaţie. Ministrul Apărării răspunde de întreaga activitate a ministerului în faţa Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului - şi în faţa Parlamentului. Totodată, prin intermediul şefului Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale, numit în funcţie şi eliberat din funcţie la propunerea ministrului Apărării, prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova – Comandant Suprem al Forţelor Armate, ministrul Apărării conduce activitatea Armatei Naţionale, avînd competenţă asupra oricărei subdiviziuni a acesteia.

Istoric

12 septembrie 1990

conform Hotărîrii Guvernului nr. 319 este creat Departamentul de Stat pentru probleme militare

3 septembrie 1991

prin Decretul preşedintelui Republicii Moldova nr. 193, sînt create Forţele Armate ale Republicii Moldova

5 februarie 1992

prin Decretul preşedintelui Republicii Moldova nr. 19, Departamentul de Stat pentru probleme militare a fost reorganizat în Ministerul Apărării al Republicii Moldova

11 august 1993

Ministerul Apărării al Republicii Moldova primeşte Brevetul şi Drapelul de luptă