Ministerul Sănătății

Descrierea autoritate publică


Ministerul Sănătăţii este organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul sănătăţii, fiind subordonat Guvernului. Misiunea Ministerului este îmbunătăţirea sănătăţii publice prin consolidarea sistemului de sănătate, asigurarea accesului echitabil la servicii de sănătate de calitate şi cost-eficiente, protecţia împotriva riscurilor financiare asociate cu serviciile de sănătate, îmbunătăţirea receptivităţii sistemului la necesităţile, preferinţele şi aşteptările adecvate ale populaţiei, precum şi susţinerea şi promovarea intervenţiilor de prevenţie, protecţie, promovare a sănătăţii şi prin oferirea posibilităţilor de alegere a unui mod de viaţă sănătos.

Funcții publice vacante

Ministerul Sănătății

Consultant principal, Direcția politici în domeniul managementului personalului medical, Direcția politici în domeniul managementului personalului medical

Ministerul Sănătății

Consultant principal, Serviciul nursing (asistență medicală), Direcția generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate, Serviciul nursing (asistență medicală), Direcția generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate

Ministerul Sănătății

Consultant principal, Serviciul urgențe medicale, Direcția generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate, Serviciul urgențe medicale, Direcția generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate

Ministerul Sănătății

Consultant principal, Serviciul mamei și copilului, Direcția generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate, Serviciul mamei și copilului, Direcția generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate

Ministerul Sănătății

Consultant principal, Secția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, Secția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor