Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

Descrierea autoritate publică


Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă este autoritatea administrativă subordonată Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, împuternicită să asigure implementarea politicii în domeniul promovării ocupării forței de muncă, migrației forței de muncă și asigurării de șomaj. 

Misiunea ANOFM este de a spori posibilitățile de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și susține angajatorii la identificarea forței de muncă calificate și crearea locurilor noi de muncă.

Agenția Națională își realizează atribuțiile în următoarele domenii:
  • implementarea politicii de promovare a ocupării forței de muncă;
  • ​migrația forței de muncă;
  • ​asigurarea de șomaj.