Agenția Națională Asistență Socială

Descrierea autoritate publică


Agenția Națională Asistență Socială își desfășoară activitatea în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1263/2016 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale Asistență Socială, a structurii și efectivului - limită ale acesteia” și are drept misiune: sporirea calității asistenței sociale acordate populației prin implementarea politicii statului în domeniul asistenței sociale. 
 
Funcțiile de bază ale Agenției Naționale Asistență Socială
  • elaborarea cadrului metodologic pentru implementarea unitară a legislației  în domeniul asistenţei sociale;
  • gestionarea activității instituțiilor publice în care Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale exercită calitatea de fondator (lista instituțiilor publice fiind expusă în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1263/2016);
  • facilitarea procesului de consolidare a capacităților profesionale ale personalului din sistemul de asistență socială;
  • gestionarea mijloacelor financiare pentru finanțarea programelor cu destinație specială în domeniul asistenței sociale și a pachetului minim de servicii sociale.